Safety & Security Conference 2018

Letošní ročník konference, konkrétně část zaměřená na ochranu před protiprávními činy, se konala dne 21. listopadu 2018 na Letišti Václava Havla Praha. Cílem konference představit nové hrozby, ať už se jednalo o zakázané předměty nekovového charakteru, kybernetické hrozby, využití biologických či chemických zbraní na palubách letadel, využití ručních protiletadlových raketových střel či dronů proti letecké dopravě.

Problematikou ochrany veřejných prostorů letišť za využití analýzy lidského chování se pak zabývali experti jak z letiště Václava Havla Praha, ale také z letiště Dublin (Irsko), Gatwick (Velká Británie) a Izraele.

Foto: Martin Bednářský

Share this article

Other articles​

News

Airbus A320 CEET

Cabin Emergency Evacuation Trainer At the end of November 2019 we accepted the unique opportunity to share our knowledge in the field of civil aviation security to the representative of

Read more »