Workshop for AVSEC Instructors 2018

Ve dnech 6. – 7. prosince 2018 AVSEC & Emergency Training organizoval v Praze již třetí Workshop pro školitele ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Tentokrát se ho účastnili zástupci z Velké Británie, Belgie, Bosny a Hercegoviny, Švýcarska a České republiky.

Úvodem byla řešena problematika uznávání bezpečnostních školení a kvalifikace školitelů, rozdílný přístup v poskytování těchto školení a využívání e-learningu napříč jednotlivými státy Evropské unie. Účastníci diskutovali výhody a nevýhody současné legislativní úpravy v oblasti provádění odborných příprav, především flexibility ve způsobu a rozsahu jejich poskytování. Hlavním cílem workshopu byla otázka provádění praktických částí odborných příprav a využití vhodných nástrojů pro názorný výcvik.

Hostem workshopu byla paní Sarina Baumgartner ze společnosti CASRA. Ve své prezentaci představila nástroje pro výcvik bezpečnostních pracovníků obsluhujících RTG/EDS zařízení, které splňují nové legislativní požadavky.

Druhým hostem workshopu byl pan Steve Williams ze společnosti DSA Detection, který seznámil účastníky workshopu s pomůckami, které lze využít pro výcvik bezpečnostních pracovníků. Účastníci workshopu se shodli na nezbytnosti využívání vhodných pomůcek k výcviku bezpečnostních pracovníků napříč všemi oblastmi civilního letectví.

Foto: Denisa Podolková

Share this article

Other articles​

News

Airbus A320 CEET

Cabin Emergency Evacuation Trainer At the end of November 2019 we accepted the unique opportunity to share our knowledge in the field of civil aviation security to the representative of

Read more »