AVSEC & Emergency training

Workshop pro AVSEC školitele 2018

Ve dnech 6. – 7. prosince 2018 AVSEC & Emergency Training organizoval v Praze již třetí Workshop pro školitele ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Tentokrát se ho účastnili zástupci z Velké Británie, Belgie, Bosny a Hercegoviny, Švýcarska a České republiky.

Úvodem byla řešena problematika uznávání bezpečnostních školení a kvalifikace školitelů, rozdílný přístup v poskytování těchto školení a využívání e-learningu napříč jednotlivými státy Evropské unie. Účastníci diskutovali výhody a nevýhody současné legislativní úpravy v oblasti provádění odborných příprav, především flexibility ve způsobu a rozsahu jejich poskytování. Hlavním cílem workshopu byla otázka provádění praktických částí odborných příprav a využití vhodných nástrojů pro názorný výcvik.

Hostem workshopu byla paní Sarina Baumgartner ze společnosti CASRA. Ve své prezentaci představila nástroje pro výcvik bezpečnostních pracovníků obsluhujících RTG/EDS zařízení, které splňují nové legislativní požadavky.

Druhým hostem workshopu byl pan Steve Williams ze společnosti DSA Detection, který seznámil účastníky workshopu s pomůckami, které lze využít pro výcvik bezpečnostních pracovníků. Účastníci workshopu se shodli na nezbytnosti využívání vhodných pomůcek k výcviku bezpečnostních pracovníků napříč všemi oblastmi civilního letectví.

Foto: Denisa Podolková

Sdílejte tento článek

Další články

Aktuality

Airbus A320 CEET

Cabin Emergency Evacuation Trainer Na přelomu listopadu a prosince 2019 jsme měli možnost předat své znalosti v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy zástupci lucemburské letecké společnosti, který v

Číst článek »