AVSEC & Emergency training

Bezpečnostní programy

AVSEC & Emergency training

Pomůžeme vám se zpracováním vašeho bezpečnostního programu

TVORBA

Kompletní zpracování nebo spolupráce při vytváření bezpečnostního programu

AKTUALIZACE

Zpracování nebo spolupráce při aktualizaci bezpečnostního programu a odborné konzultace při zavádění nových opatření

REVIZE

Revize stávajícího bezpečnostního programu a kontrola aktuálnosti dokumentu a jeho osnovy

Máte zájem o osobní konzultaci?
Podrobnosti o programech
Tvorba

Tvorba bezpečnostních programů

Nabízíme vám

Kdo a proč musí mít zpracovaný bezpečnostní program?

Každý subjekt, který musí podle Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy (dále jen „NBP“) používat normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy, musí mít dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 zpracovaný bezpečnostní program.

V tomto programu musí být popsány veškeré bezpečnostní opatření a postupy, kterými se subjekt musí řídit, aby dodržoval ustanovení NBP.

Kromě bezpečnostního programu letiště, který je schvalovaný Úřadem pro civilní letectví (dále jen „Úřad“), jsou bezpečnostní programy ostatních subjektů předkládány Úřadu na vyžádání.

Aktualizace

Aktualizace bezpečnostních programů

Nabízíme vám

Proč musí být bezpečnostní program aktualizovaný?

Každý bezpečnostní program musí být průběžně aktualizován v závislosti na změnách v právních předpisech a národních bezpečnostních programech, ale také v závislosti na změnách uvnitř daného subjektu.

Revize

Revize bezpečnostních programů

Nabízíme vám

Máte zájem o konzultaci?

Kontaktujte nás