AVSEC & Emergency training

Ostatní služby

AVSEC & Emergency training
Pohotovostní cvičení
Příprava na mimořádné a krizové události (služby v oblasti pohotovostního plánování, krizového řízení)
Odborné konzultace
Vyhodnocení efektivnosti nastavených bezpečnostních opatření a postupů. Zajištění odborných konzultací a pomoci při jednání s orgány státní správy.
Máte zájem o osobní konzultaci?
Podrobnosti o službách

Pohotovostní cvičení

Příprava na mimořádné a krizové události
Nabízíme školení, workshopy i individuální odborné konzultace v rámci přípravy na mimořádné a krizové události v těchto oblastech:

Proč provádět pohotovostní cvičení?

Oblast pohotovostního a krizového plánování přináší nutnost prověřování akceschopnosti všech zainteresovaných subjektů a dostupných sil a prostředků, které na daném letišti působí. V praxi to znamená neustálé prověřování pohotovostních a krizových postupů pravidelnými dílčími metodickými nácviky i součinnostními cvičeními. Cílem realizovaných nácviků je zajistit maximální připravenost a akceschopnost všech subjektů za využití dostupných kapacit.

S prováděním cvičení souvisí také jejich vyhodnocování. Hodnotící zprávy následně přispívají k neustálému zefektivňování nastavených procedur a k minimalizaci negativních dopadů na infrastrukturu a vybavení letiště, jeho provoz a v neposlední řadě také na samotné cestující.

Odborné konzultace

Nabízíme odborné konzultace v následujících situacích

Přijímání nové legislativy - národní a evropské

Státní dozor a inspekce Evropské komise

Kontrolní činnost příslušných orgánů s sebou vždy přináší vysoké nároky na odbornou komunikaci, v případě inspekcí Evropské komise navíc v anglickém jazyce, určitou nervozitu a nadměrnou administrativní zátěž v případě zjištění nedostatků. 

Vyhodnocování efektivnosti nastavených bezpečnostních opatření a postupů

Neustálý vývoj bezpečnostních zařízení, technologií, ale i legislativních požadavků má za následek různorodé kombinace využití těchto technických prostředků a postupů. 

Máte zájem o konzultaci?

Kontaktujte nás