AVSEC & Emergency training

Právní předpisy

Národní legislativa

Zákon č. 49/1997 Sb.
Zákon o civilním letectví
Vyhláška č. 410/2006 Sb.
Vyhláška o ochraně civilního letectví před protiprávními činy

Zákon č. 49/1997 Sb.

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Základním právním předpisem v České republice je zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikaní (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o civilním letectví).

Ochrany civilního letectví před protiprávními činy se týká především část osmá. Ta byla naposledy novelizována zákonem č. 127/2014 Sb., o změně zákona o civilním letectví.

Vyhláška č. 410/2006 Sb.

Vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně a doplnění vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., , kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Prováděcím předpisem k k zákonu o civilním letectví je pak vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně a doplnění vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb. V souvislosti se změnou zákona o civilním letectví byl i tento předpis novelizován, a to vyhláškou č. 270/2014 Sb.

Chcete vědět o novinkách v předpisech?

Přihlaste se k odběru novinek a my vám budeme automaticky zasílat informace o nově publikovaných normách a předpisech z oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

Přehled dalších právních předpisů v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy