AVSEC & Emergency training

Odborné přípravy

Osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality

E3
Odborná příprava osob provádějících vnitřní kontrolu kvality
Podrobnosti o přípravách
E3

Odborná příprava osob provádějících vnitřní kontrolu kvality

Cíl odborné přípravy

Cílem odborné přípravy je seznámit účastníka s bezpečnostními opatřeními napříč jednotlivými kapitolami nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 a metodami kontrol využitelných v těchto oblastech. Účastník získá přehled o mezinárodní, evropské a národní legislativě, národních bezpečnostních programech a organizaci ochrany civilního letectví. Nezbytnou součástí školení je získání uceleného přehledu o právech a povinnostech osob provádějících vnitřní kontrolu kvality, znalosti hodnocení zjištěných nedostatků a psaní zpráv o provedené kontrolní činnosti.

Rozsah

24 vyučovacích hodin, včetně praktického cvičení

Obsah

Máte zájem o školení?

Nabízíme zajištění odborných příprav pro subjekty i jednotlivce v českém, anglickém a ruském jazyce.

Další odborné přípravy, které nabízíme