AVSEC & Emergency training

Odborné přípravy

Palubní zásoby a letištní dodávky

C4
Odborná příprava osob provádějících bezpečnostní kontroly pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek jiné než detekční kontroly
C21
Odborná příprava osob provádějících detekční kontroly pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek bez využití RTG
C22
Odborná příprava osob provádějících detekční kontroly pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek s využitím RTG
Podrobnosti o přípravách
C4

Odborná příprava osob provádějících bezpečnostní kontroly pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek jiné než detekční kontroly (11.2.3.10)

Cíl odborné přípravy

Cílem odborné přípravy je získání potřebných znalostí pro provádění bezpečnostních kontrol pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek, a to jiných než detekčních. Účastník si dále osvojí požadavky na přepravu spolu s požadavky na expedici a příjem zboží / materiálu.

Rozsah

6 vyučovacích hodin, včetně praktického cvičení

Obsah

Pokud je osoba držitelem letištního identifikačního průkazu, je obsah odborné přípravy rozšířen o následující body:

C21

Odborná příprava osob provádějících detekční kontroly pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek bez využití RTG (11.2.3.3)

Cíl odborné přípravy

Cílem odborné přípravy je získání potřebných znalostí pro provádění detekčních kontrol pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek, a to bez využití RTG. Účastník bude schopen kromě provádění ruční prohlídky používat k detekčním kontrolám jiné technické prostředky, jako např. zařízení pro stopovou detekci výbušnin nebo zařízení pro detekci kovů.

Rozsah

8 vyučovacích hodin, včetně praktického cvičení a praxe

Poznámky:
V případě osob, které již absolvovali odbornou přípravu B11
4 vyučovací hodiny, včetně praktického cvičení a praxe

Obsah

Pokud to vyžadují úkoly přidělené školené osobě, je obsah odborné přípravy rozšířen o následující body:

C22

Odborná příprava osob provádějících detekční kontroly pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek s využitím RTG (11.2.3.3)

Cíl odborné přípravy

Cílem odborné přípravy je získání potřebných znalostí pro provádění detekčních kontrol pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek, a to s využitím RTG. Účastník bude schopen kromě provádění ruční prohlídky používat k detekčním kontrolám jiné technické prostředky, jako např. zařízení pro stopovou detekci výbušnin nebo zařízení pro detekci kovů, a dále vyhodnocovat snímky pořízené prostřednictvím RTG.

Rozsah

24 vyučovacích hodin, včetně praktického cvičení a praxe

Poznámky:
V případě osob, které již absolvovali odbornou přípravu B12 
8 vyučovacích hodin, včetně praktického cvičení a praxe

V případě osob, které již absolvovali odbornou přípravu C21 
16 vyučovacích hodin, včetně praktického cvičení a praxe

Každých 6 měsíců je nutné absolvovat odbornou přípravu F2 – Průběžná odborná příprava osob obsluhujících bezpečnostní zařízení.

Obsah

Pokud to vyžadují úkoly přidělené školené osobě, je obsah odborné přípravy rozšířen o následující body:

Máte zájem o školení?

Nabízíme zajištění odborných příprav pro subjekty i jednotlivce v českém, anglickém a ruském jazyce.

Další odborné přípravy, které nabízíme