AVSEC & Emergency training

Workshopy a semináře

AVSEC & Emergency training
Od roku 2015 pro vás pořádáme workshopy a semináře v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Akce pořádáme v České republice a na Slovensku.

Workshop on Security Culture 2021​

Klíčové prvky Security Culture v oblasti leteckého nákladu
1. prosince 2021 | online
Nové workshopy a semináře pro vás nyní připravujeme —

Akce, které již proběhly

Workshop on Security Culture 2021

Klíčové prvky Security Culture v oblasti palubních zásob a letištních dodávek
1. prosinec 2021 | online

Workshop on Security Culture 2021

Klíčové prvky Security Culture v oblasti palubních zásob a letištních dodávek
1. prosinec 2021 | online

Workshop on Security Culture 2021

Klíčové prvky Security Culture v oblasti leteckého nákladu
13. října 2021 | online

Klíčové prvky kultury bezpečnosti v oblasti leteckého nákladu. Význam a důležitost kultury bezpečnosti. Způsoby zavádění kultury bezpečnosti. Praktické nástroje pro využití v praxi.

Global Threats in Civil Aviation 2019

Dvoudenní interaktivní workshop
4. - 5. června 2019 | Praha

Předchozí protiprávní činy i současné hrozby. Bioterorismus a agroterorismus v praktických ukázkách. Zpověď únoskyně TWA 355 (1976). Sebeobrana a sebeovládání v krizových situacích.

Workshop pro AVSEC školitele 2018

Dvoudenní interaktivní workshop
6. - 7. prosince 2018 | Praha

Pomůcky a nástroje k efektivnímu provedení praktických částí odborných příprav. Trendy a rozdílné přístupy v poskytování odborných příprav v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy napříč EU.

Workshop pro AVSEC školitele 2017

Dvoudenní interaktivní workshop
26. - 27. září 2017 | Praha

Změny v EU legislativě. Uznávání způsobilosti školitele a schopností osob nabytých v jiných členských státech EU. E-learning a nové nástroje v poskytování odborných přípravy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

Workshop on Behaviour Detection III

Dvoudenní interaktivní workshop
6. - 7. prosince 2016 | Praha

Vizuální znaky podezřelého chování. Lidské chování a vědy jako psychologie, typologie, duševní a jiné poruchy, lingvistika, sociologie… Zjišťovací techniky – dotazování, vedení rozhovorů, zvyšování kognitivní zátěže

Workshop on Behaviour Detection II

Dvoudenní interaktivní workshop
27. - 28. dubna 2016 | Praha

Metodologie zajišťování potenciálně nebezpečných osob. Požadavky na kvalifikaci a průběžné vzdělávání analytiků lidského chování (tzv. Behaviour Detection Officers).

Workshop on Behaviour Detection

Dvoudenní interaktivní workshop
22. září 2015 | Praha

Koncepce a aplikace analýzy lidského chování jako součást bezpečnostních opatření na mezinárodních letištích. Práce ECAC Behaviour Detection Study Group. Moderní technologie využívané v zahraničí.

Workshop pro školitele 2015

Jednodenní seminář
19. května 2015 | Praha

Změna zákona č. 49/1997 Sb. a nová koncepce AVSEC školení. Informace z pracovních skupin Evropské komise a nové nástroje pro průběžnou odbornou přípravu pracovníků provádějících vyhodnocování snímků RTG zařízení.

Best Practices for Internal Auditors (cargo & mail) 2015

Jednodenní interaktivní workshop
21. dubna 2015 | Brno

Úloha a požadavky na osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Právní předpisy a metody využívané pro kontrolní činnost. Systém vyhodnocování zjištěných skutečností, navrhování nápravných opatření a vypracování zprávy o kontrolní činnosti.

Best Practices for Internal Auditors (cargo & mail) 2015

Jednodenní interaktivní workshop
15. dubna 2015 | Praha

Úloha a požadavky na osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Právní předpisy a metody využívané pro kontrolní činnost. Systém vyhodnocování zjištěných skutečností, navrhování nápravných opatření a vypracování zprávy o kontrolní činnosti.

AVSEC & Emergency training

Oficiální partner těchto akcí

Air Transport Security 2016

23. listopad 2016 | Praha

BAS 2016 (On Board Aicraft Security)

19. - 21. října 2016 | Bratislava

Air Transport Security 2015

18. listopadu 2015 | Praha