AVSEC & Emergency training

Právní předpisy

Národní bezpečnostní program

NBP
Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy
NPBV
Národní program bezpečnostního výcviku v civilním letectví České republiky
NPŘK
Národní program řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví ČR před protiprávními činy
NBP

Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy

Obsahem NBP je především definování povinností a odpovědností jednotlivých subjektů v rámci civilního letectví, požadavků na projektování a ochranu letišť, provádění bezpečnostních opatření a postupů a řešení mimořádných událostí a situací. Součástí NBP jsou přílohy, jejichž obsahem jsou požadavky na osnovy bezpečnostních programů jednotlivých subjektů, požadavky na technická zařízení, seznam zakázaných předmětů a další.

Po krátké registraci na webu Úřadu pro civilní letectví lze stáhnout aktuální znění Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy.

NPBV

Národní program bezpečnostního výcviku v civilním letectví České republiky

Každá osoba, která je nějakým způsobem účastna na civilním letectví musí absolvovat odpovídající odbornou přípravu.

NPBV definuje, které osoby musí absolvovat ověření spolehlivosti, požadavky na jejich kvalifikaci a další. Jedna z částí je věnována vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy, kvalifikačním předpokladům školitelů, zkouškám, povinnostem a odpovědnostem, a osvědčování osob provádějících detekční kontroly. Další část definuje typy odborných příprav, pro jaké skupiny osob jsou určeny, jaké jsou jejich cíle, rozsah, typ přezkoušení a platnost.

NPŘK

Národní program řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví ČR před protiprávními činy

Program popisuje způsoby a metody provádění kontrol zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostních programech subjektů.  Definuje jednotlivé typy kontrol, které mohou provádět buď osoby, které byly jmenovány subjektem k provádění vnitřní kontroly nebo osoby pověřené Úřadem pro civilní letectví k výkonu státního dozoru – národní auditoři. Součástí NPŘK jsou také kvalifikační požadavky na tyto osoby, četnosti kontrol, harmonizovaný způsob hodnocení zjištěných skutečností, informační toky, soubor nápravných opatření atd.

Dokumenty ke stažení jsou převzaty ze zdroje: © Úřad pro civilní letectví, www.caa.cz

Chcete vědět o novinkách v předpisech?

Přihlaste se k odběru novinek a my vám budeme automaticky zasílat informace o nově publikovaných normách a předpisech z oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

Přehled dalších právních předpisů v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy