AVSEC & Emergency training

Právní předpisy

Předpisy ECAC

ECAC Dokument 30 (Část II.)

Předpis vydávaný Evropskou konferencí pro civilní letectví (ECAC)

Důležitým předpisem pro oblast ochrany civilního letectví před protiprávními činy vydávaným Evropskou konferencí pro civilní letectví (ECAC) je Dokument 30., resp. jeho druhá část „Security“.

Předpis obsahuje obecné bezpečnostní principy, organizaci a rozdělení odpovědností za jednotlivá bezpečnostní opatření, stanoví povinnost zpracovat bezpečnostní program, letištní bezpečnostní programy a popisuje standardy jednotlivých bezpečnostních opatření (bezpečnost letišť, bezpečnost letadel, postupy ve vztahu k cestujícím a jejich zavazadlům, postupy ve vztahu k nákladu a poště, standardy personálu a technické specifikace bezpečnostního zařízení) a v neposlední řadě základní principy řešení protiprávních činů v civilním letectví.

Většina částí tohoto dokumentu je neveřejná. Tento dokument slouží jako podpůrný materiál pro vypracování národních bezpečnostních programů.

Chcete vědět o novinkách v předpisech?

Přihlaste se k odběru novinek a my vám budeme automaticky zasílat informace o nově publikovaných normách a předpisech z oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

Přehled dalších právních předpisů v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy