AVSEC & Emergency training

Právní předpisy

Evropská legislativa

300/2008
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 300/2008
272/2009
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 272/2009
2015/1998
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2015/1998
K(2015)8005
ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) K(2015)8005
1254/2009
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1254/2009
72/2010
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 72/2010

Evropská legislativa doznala od roku 2008, kdy bylo publikováno rámcové nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 mnoho změn. Výše je uveden přehled základních dokumentů týkajících se ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Kromě nařízení, která jsou veřejná, jsou vydávána také rozhodnutí, která jsou neveřejná. Ta mají povahu dokumentu v režimu „potřeby znát“ a jsou předávána pouze oprávněným osobám, a to formou rozhodnutí o základních opatření vydaném Úřadem pro civilní letectví na základě předchozího oznámení činnosti.

300/2008

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002

18/2010

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 18/2010 ze dne 8. ledna 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, pokud jde o specifikace národních programů řízení kvality v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy

272/2009

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 272/2009 ze dne 2. dubna 2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy stanovené v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008

245/2013

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 245/2013 ze dne 19. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2009, pokud jde o detekční kontroly kapalin, aerosolů a gelů na letištích EU.

1141/2011

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1141/2011 ze dne 10. listopadu 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany letectví před protiprávními činy, pokud jde o používání bezpečnostních skenerů na letištích EU.

720/2011

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 720/2011 ze dne 22. července 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany letectví před protiprávními činy, pokud jde o postupné zavádění detekčních kontrol kapalin, aerosolů a gelů na letištích EU.

297/2010

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 297/2010 ze dne 9. dubna 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy

2015/1998

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1998/2015 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

2023/566

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/566 ze dne 10. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o některá prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

2022/1174

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1174 ze dne 7. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o některá prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

2022/421

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/421 ze dne 14. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

2021/255

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/255 ze dne 18. února 2021, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

2020/910

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/910 ze dne 30. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 a (EU) 2019/1583, pokud jde o opětovné označení leteckých společností, provozovatelů a subjektů provádějících bezpečnostní kontroly nákladu a pošty přicházejících ze třetích zemí, jakož i o odklad některých regulatorních požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti, ověřování spolehlivosti, norem pro systémy detekce výbušnin a zařízení pro stopovou detekci výbušnin v důsledku pandemie COVID-19

2020/111

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/111 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o bezpečnostní vybavení v oblasti civilního letectví a o třetí země uznané jako země uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy

2019/1583​

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1583 ze dne 25. září 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, pokud jde o opatření o kybernetické bezpečnosti

2019/413

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/413 ze dne 14. března 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o třetí země uznané jako země uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy

2019/103

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/103 ze dne 23. ledna 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o vyjasnění, harmonizaci a zjednodušení, jakož i posílení některých specifických opatření k ochraně letectví před protiprávními činy

2018/55

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/55 ze dne 9. ledna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o doplnění Singapurské republiky ke třetím zemím uznaným jako země uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy

2017/815

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/815 ze dne 12. května 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o vyjasnění, harmonizaci a zjednodušení některých specifických opatření na ochranu letectví před protiprávními činy

2015/2426

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2426
ze dne 18. prosince 2015, kterým se mění nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o třetí země uznané jako země uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy

K(2015)8005

ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) K(2015)8005 ze dne 15. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám ochrany letectví před protiprávními činy obsahující informace uvedené v čl. 18 písm. a) nařízení (ES) č. 300/2008

K(2023)1569

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) K(2023)1569 ze dne 10. března 2023, kterým se mění rozhodnutí Komise (EU) K(2015)8005, pokud jde o určitá podrobná opatření k provádění společných základních norem ochrany civilního letectví před protiprávními činy 

K(2022)4638

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) K(2022)4638 ze dne 7. července 2022, kterým se mění rozhodnutí Komise (EU) K(2015)8005, pokud jde o určitá podrobná opatření k provádění společných základních norem ochrany civilního letectví před protiprávními činy 

K(2021)996

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) K(2021)996 ze dne 19. února 2021, kterým se mění rozhodnutí Komise (EU) K(2015)8005, kterým se stanoví podrobná opatření ke společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy obsahující informace uvedené v čl. 18 písm. a) nařízení (ES) č. 300/2008

K(2020)4241

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) K(2020)4241 ze dne 30. června 2020, kterým se mění rozhodnutí Komise (EU) K(2015)8005, kterým se stanoví podrobná opatření ke společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy obsahující informace uvedené v čl. 18 písm. a) nařízení (ES) č. 300/2008

K(2019)132

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) K(2019)132 ze dne 23. ledna 2019, kterým se mění rozhodnutí Komise (EU) K(2015)8005, pokud jde o vyjasnění, harmonizaci a zjednodušení některých specifických opatření na ochranu letectví před protiprávními činy

K(2018)4857

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) K(2018)4857 ze dne 27. července 2018, kterým se mění rozhodnutí Komise (EU) K(2015)8005, kterým se stanoví podrobná opatření ke společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy obsahující informace uvedené v čl. 18 písm. a) nařízení (ES) č. 300/2008

K(2017)3030

ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) K(2017)3030 ze dne 15. května 2017, kterým se mění rozhodnutí Komise (EU) K(2015)8005, kterým se stanoví podrobná opatření ke společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy obsahující informace uvedené v čl. 18 písm. a) nařízení (ES) č. 300/2008

Výše uvedené dokumenty jsou v režimu „potřeby znát“ a jsou předávány pouze oprávněným osobám formou Rozhodnutí o základních opatření vydaném Úřadem pro civilní letectví na základě předchozího oznámení činnosti.

1254/2009

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1254/2009 ze dne 18. prosince 2009, kterým se stanoví kritéria umožňující členským státům odchýlit se od společných základních norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a přijmout alternativní bez. opatření

2016/2096

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2096 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1254/2009, pokud jde o určitá kritéria umožňující členským státům odchýlit se od společných základních norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a přijmout alternativní bezpečnostní opatření

72/2010

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 72/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví postupy pro provádění inspekcí Komisí

2016/472

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/472 ze dne 31. března 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 72/2010, pokud jde o definici pojmu „inspektor Komise“

Dokumenty ke stažení jsou převzaty ze zdroje: © Evropská unie, www.eur-lex.europa.eu

Chcete vědět o novinkách v předpisech?

Přihlaste se k odběru novinek a my vám budeme automaticky zasílat informace o nově publikovaných normách a předpisech z oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

Přehled dalších právních předpisů v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy