AVSEC & Emergency training

Odborné přípravy

Odbavení cestujících a ochrana letišť

B11
Zvláštní odborná příprava osob provádějících detekční kontroly osob, kabinových zavazadel, vnášených předmětů a zapsaných zavazadel bez využití RTG
B12
Zvláštní odborná příprava osob provádějících detekční kontroly osob, kabinových zavazadel, vnášených předmětů a zapsaných zavazadel s využitím RTG
B13
Zvláštní odborná příprava lidských posuzovatelů u bezpečnostních skenerů
B14
Zvláštní odborná příprava osob provádějících kontroly vozidel
B15
Zvláštní odborná příprava osob provádějících kontrolu vstupu, dozor a hlídky
C5
Odborná příprava osob zajišťujících spojení zavazadla s cestujícím
Podrobnosti o přípravách
B11

Zvláštní odborná příprava osob provádějících detekční kontroly osob, kabinových zavazadel, vnášených předmětů a zapsaných zavazadel bez využití RTG (11.2.2 a 11.2.3.1)

Cíl odborné přípravy

Cílem odborné přípravy je získání potřebných znalostí pro provádění detekčních kontrol osob, vnášených předmětů, kabinových a zapsaných zavazadel do vyhrazených bezpečnostních prostorů a jejich kritických částí, a to bez využití RTG. Účastník bude schopen kromě provádění ruční prohlídky používat k detekčním kontrolám jiné technické prostředky, jako např. průchozí detektor kovů nebo zařízení pro stopovou detekci výbušnin.

Rozsah

16 vyučovacích hodin, včetně praktického cvičení a praxe

Obsah

B12

Zvláštní odborná příprava osob provádějících detekční kontroly osob, kabinových zavazadel, vnášených předmětů a zapsaných zavazadel s využitím RTG (11.2.2 a 11.2.3.1)

Cíl odborné přípravy

Cílem odborné přípravy je získání potřebných znalostí pro provádění detekčních kontrol osob, vnášených předmětů, kabinových a zapsaných zavazadel do vyhrazených bezpečnostních prostorů a jejich kritických částí, a to s využitím RTG. Účastník bude schopen kromě provádění ruční prohlídky používat k detekčním kontrolám jiné technické prostředky, jako např. průchozí detektor kovů nebo zařízení pro stopovou detekci výbušnin a dále vyhodnocovat snímky pořízené prostřednictvím RTG.

Rozsah

36 vyučovacích hodin, včetně praktického cvičení a praxe

Poznámka:
V případě osob, které již absolvovali odbornou přípravu B11 
20 vyučovacích hodin, včetně praktického cvičení a praxe

Každých 6 měsíců je nutné absolvovat odbornou přípravu F2 – Průběžná odborná příprava osob obsluhujících bezpečnostní zařízení.

Obsah

B13

Zvláštní odborná příprava lidských posuzovatelů u bezpečnostních skenerů (11.2.2 a 11.2.3.1)

Cíl odborné přípravy

Cílem odborné přípravy je získání potřebných znalostí pro provádění detekčních kontrol osob prostřednictvím bezpečnostního skeneru.

Rozsah

36 hodin vyučovacích hodin, včetně praktického cvičení a praxe

Poznámka:
V případě osob, které již absolvovali odbornou přípravu B11 nebo B12 
24 vyučovacích hodin, včetně praktického cvičení a praxe

Každých 6 měsíců je nutné absolvovat odbornou přípravu F2 – Průběžná odborná příprava osob obsluhujících bezpečnostní zařízení.

Obsah

B14

Zvláštní odborná příprava osob provádějících kontroly vozidel (11.2.2 a 11.2.3.4)

Cíl odborné přípravy

Cílem odborné přípravy je získání potřebných znalostí pro provádění bezpečnostních kontrol vozidel a mobilních mechanizačních prostředků prováděných při vjezdu do vyhrazených bezpečnostních prostorů letiště a jejich kritických částí.

Rozsah

10 vyučovacích hodin, včetně praktického cvičení a praxe

Obsah

B15

Zvláštní odborná příprava osob provádějících kontrolu vstupu, dozor a hlídky (11.2.2 a 11.2.3.5)

Cíl odborné přípravy

Cílem školení je získání potřebných znalostí pro provádění kontrol vstupu do neveřejných částí letiště včetně vyhrazených bezpečnostních prostorů a jejich kritických částí, a dále dozorové a hlídkové činnosti v rámci letištních terminálů a ostatních budov, prostorů před odbavovacími halami, odbavovací plochy a perimetru letiště.

Rozsah

10 vyučovacích hodin, včetně praktického cvičení a praxe

Obsah

C5

Odborná příprava osob zajišťujících spojení zavazadla s cestujícím (11.2.3.8)

Cíl odborné přípravy

Cílem odborné přípravy je získání potřebných znalostí pro provádění spojení zavazadla s cestujícím, postupy pro případ zjištění nesouladu, označování zavazadel a přepravy neodprovázených zavazadel.

Rozsah

3 vyučovací hodiny

Obsah

Pokud je osoba držitelem letištního identifikačního průkazu, je obsah odborné přípravy rozšířen o následující body:

Máte zájem o školení?

Nabízíme zajištění odborných příprav pro subjekty i jednotlivce v českém, anglickém a ruském jazyce.

Další odborné přípravy, které nabízíme