AVSEC & Emergency training

Odborné přípravy

Posádky letadel a ochrana letadla

D1
Odborná příprava posádek letadel
D2
Odborná příprava osob provádějících bezpečnostní prohlídky letadel
D3
Odborná příprava osob zajišťujících ochranu letadel
Podrobnosti o přípravách
D1

Odborná příprava posádek letadel

Cíl odborné přípravy

Cílem odborné přípravy je poskytnout členům posádky základní informace z oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.  Účastník získá kompletní informace potřebné k zvládnutí mimořádných situací za letu.

Rozsah

7 vyučovacích hodin

Obsah

D2

Odborná příprava osob provádějících bezpečnostní prohlídky letadel (11.2.3.6)

Cíl odborné přípravy

Cílem odborné přípravy je získání potřebných znalostí pro provádění bezpečnostních prohlídek letadel, tedy znalosti zakázaných předmětů a jejich ukrytí a schopnosti reagovat při jejich nálezu.

Rozsah

4 vyučovací hodiny, včetně prohlídky letadla (typ využívaného letadla)

Poznámka:
V případě osob, které již absolvovaly odbornou přípravu D1 
2 vyučovací hodiny, včetně prohlídky letadla (typ využívaného letadla)

Obsah

Pokud je osoba držitelem letištního identifikačního průkazu, je obsah odborné přípravy rozšířen o následující body:

D3

Odborná příprava osob zajišťujících ochranu letadel (11.2.3.7)

Cíl odborné přípravy

Cílem odborné přípravy je získání potřebných znalostí k zajištění ochrany letadel, tedy znalostí kontroly oprávněnosti vstupu na palubu letadla, způsoby monitoringu a nástrojů k jeho zabezpečení.

Rozsah

2 vyučovací hodiny, včetně praktického cvičení a prohlídky letadla (typ využívaného letadla)

Obsah

Pokud je osoba držitelem letištního identifikačního průkazu, je obsah odborné přípravy rozšířen o následující body:

Máte zájem o školení?

Nabízíme zajištění odborných příprav pro subjekty i jednotlivce v českém, anglickém a ruském jazyce.

Další odborné přípravy, které nabízíme