AVSEC & Emergency training

Odborné přípravy

Řídící pracovníci a dohlížitelé

B16
Zvláštní odborná příprava osob, které přímo dohlížejí na osoby provádějící bezpečnostní kontroly (dohlížitelé)
B17
Zvláštní odborná příprava osob, které mají na vnitrostátní nebo místní úrovni obecnou odpovědnost za zajištění toho, aby bezpečnostní program a jeho provádění splňovaly všechny právní předpisy (řídící pracovníci v oblasti bezpečnosti)
Podrobnosti o přípravách
B16

Zvláštní odborná příprava osob, které přímo dohlížejí na osoby provádějící bezpečnostní kontroly - dohlížitelé (11.2.2 a 11.2.4)

Cíl odborné přípravy

Cílem odborné přípravy je získání potřebných znalostí pro vedení osob provádějících bezpečnostní kontroly, způsoby provádění zpětné vazby a jejich motivaci. Součástí školení jsou psychologické aspekty bezpečnostních kontrol, způsoby předcházení a řešení konfliktních situací.

Rozsah

12 vyučovacích hodin, včetně praktického cvičení a praxe

Obsah

Pokud to vyžadují úkoly přidělené školené osobě, je obsah odborné přípravy rozšířen o následující body:

B17

Zvláštní odborná příprava osob, které mají na vnitrostátní nebo místní úrovni obecnou odpovědnost za zajištění toho, aby bezpečnostní program a jeho provádění splňovaly všechny právní předpisy - řídící pracovníci v oblasti bezpečnosti (11.2.2 a 11.2.5)

Cíl odborné přípravy

Cílem odborné přípravy je získání potřebných znalostí osob odpovídajících za některý ze subjektů, který uplatňuje normy ochrany letectví před protiprávními činy. Kromě znalostí týkajících se provádění bezpečnostních kontrol a bezpečnostního vybavení nabyde účastník také schopnost provádět zpětnou vazbu a používat vhodné nástroje pro motivaci. Součástí školení jsou psychologické aspekty bezpečnostních kontrol, způsoby předcházení a řešení konfliktních situací.

Rozsah

8 vyučovacích hodin, včetně praktické ukázky provozu dle zaměření

Obsah

Máte zájem o školení?

Nabízíme zajištění odborných příprav pro subjekty i jednotlivce v českém, anglickém a ruském jazyce.

Další odborné přípravy, které nabízíme