AVSEC & Emergency training

Odborné přípravy

Malá letiště

G1
Odborná příprava osoby odpovědné za bezpečnost na letišti, na kterém lze uplatnit ustanovení § 86e zákona o civilním letectví a spadající do kategorie dle nařízení Komise (EU) 1254/2009
Podrobnosti o přípravách
G1

Odborná příprava osoby odpovědné za bezpečnost na letišti, na kterém lze uplatnit ustanovení § 86e zákona o civilním letectví a spadající do kategorie dle nařízení Komise (EU) 1254/2009

Cíl odborné přípravy

Cílem odborné přípravy je získání potřebných znalostí osob odpovědných za malé letiště (aeroklubového typu). Znalostí pro zpracování analýzy rizik za účelem nastavení alternativních opatření na daném letišti, zpracování bezpečnostního programu a vytvoření struktury a obsahu školení, v rámci kterého bezpečnostní manažer seznámí uživatele letiště s požadavky na ochranu civilního letectví na místní úrovni. Součástí školení jsou způsoby předcházení a řešení konfliktních situací, mimořádných událostí a komunikace se zainteresovanými stranami při jejich vzniku.

Rozsah

6 vyučovacích hodin

Obsah

Máte zájem o školení?

Nabízíme zajištění odborných příprav pro subjekty i jednotlivce v českém, anglickém a ruském jazyce.

Další odborné přípravy, které nabízíme