AVSEC & Emergency training

Odborné přípravy

Náklad a pošta

C3
Odborná příprava osob provádějících bezpečnostní kontroly nákladu nebo pošty jiné než detekční kontroly
C11
Odborná příprava osob provádějících detekční kontroly nákladu a pošty bez využití RTG
C12
Odborná příprava osob provádějících detekční kontroly nákladu a pošty s využitím RTG
Podrobnosti o přípravách
C3

Odborná příprava osob provádějících bezpečnostní kontroly nákladu nebo pošty jiné než detekční kontroly (11.2.3.9)

Cíl odborné přípravy

Cílem odborné přípravy je získání potřebných znalostí pro provádění bezpečnostních kontrol nákladu nebo pošty, a to jiných než detekčních. Účastník si osvojí požadavky na přepravu leteckého nákladu a letecké pošty spolu s požadavky na expedici a příjem zásilek leteckého nákladu.

Rozsah

4 vyučovací hodiny, včetně praktického cvičení.

 

Obsah

Pokud je osoba držitelem letištního identifikačního průkazu, je obsah odborné přípravy rozšířen o následující body:

C11

Odborná příprava osob provádějících detekční kontroly nákladu a pošty bez využití RTG (11.2.3.2)

Cíl odborné přípravy

Cílem odborné přípravy je získání potřebných znalostí pro provádění detekčních kontrol leteckého nákladu a letecké pošty, a to bez využití RTG. Účastník bude schopen kromě provádění ruční prohlídky používat k detekčním kontrolám jiné technické prostředky, jako např. zařízení pro stopovou detekci výbušnin nebo zařízení pro detekci kovů.

Rozsah

8 vyučovacích hodin, včetně praktického cvičení a praxe.

Poznámka:
V případě osob, které již absolvovali odbornou přípravu B11 se jedná o jednodenní školení v celkovém rozsahu 4 hodin, včetně praktického cvičení a praxe.

Obsah

Pokud to vyžadují úkoly přidělené školené osobě, je obsah odborné přípravy rozšířen o následující body:

C12

Odborná příprava osob provádějících detekční kontroly nákladu a pošty s využitím RTG (11.2.3.2)

Cíl odborné přípravy

Cílem školení je získání potřebných znalostí pro provádění detekčních kontrol leteckého nákladu a letecké pošty, a to s využitím RTG. Účastník bude schopen kromě provádění ruční prohlídky používat k detekčním kontrolám jiné technické prostředky, jako např. zařízení pro stopovou detekci výbušnin nebo zařízení pro detekci kovů, a dále vyhodnocovat snímky pořízené prostřednictvím RTG.

Rozsah

24 vyučovacích hodin, včetně praktického cvičení a praxe

Poznámka:
V případě osob, které již absolvovali odbornou přípravu B12
8 vyučovacích hodin, včetně praktického cvičení a praxe

V případě osob, které již absolvovali odbornou přípravu C11 
16 vyučovacích hodin, včetně praktického cvičení a praxe

Každých 6 měsíců je nutné absolvovat odbornou přípravu F2 – Průběžná odborná příprava osob obsluhujících bezpečnostní zařízení.

Obsah

Pokud to vyžadují úkoly přidělené školené osobě, je obsah odborné přípravy rozšířen o následující body:

Máte zájem o školení?

Nabízíme zajištění odborných příprav pro subjekty i jednotlivce v českém, anglickém a ruském jazyce.

Další odborné přípravy, které nabízíme