AVSEC & Emergency training

Odborné přípravy

Aktualizace odborné přípravy

A3
Aktualizace odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti
F1
Aktualizace odborné přípravy
F2
Průběžná odborná příprava osob obsluhujících bezpečnostní zařízení
Podrobnosti o přípravách
A3

Aktualizace odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti

Cíl odborné přípravy

Cílem odborné přípravy je seznámit účastníka s bezpečnostními riziky v oblasti civilního letectví s ohledem na poslední vývoj a změny, které nastaly. Jedná se o vývoj teroristických skupin a činů, které v posledním období spáchali, změny v legislativě a interních postupech či metodikách, upozornění na neustále se opakující přestupky. Nezbytnou součástí školení je osvěžení již nabytých informací o situacích, se kterými se mohou setkat a připravit se, jak na ně reagovat.

Rozsah

2 vyučovací hodiny

Poznámka:
Jedná se o připomenutí již nabytých znalostí a doplnění znalostí o nejnovější informace z oblastí stanovených v cíli odborné přípravy:
A1 – Obecné odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti
A2 – Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti.

F1

Aktualizace odborné přípravy

Cíl odborné přípravy

Cílem odborné přípravy, jak už sám název napovídá, je seznámit účastníka s novinkami a změnami, které nastali od posledního školení. Obsah je totožný s původní odbornou přípravou, přičemž důraz je kladen na legislativní úpravy, mimořádné události, interní změny v postupech a zjištěné nedostatky, které nastaly v období od posledního školení.
Jedná se o udržení potřebných znalostí a schopností získaných v rámci odborné přípravy a obdržení aktuálních informací v dané oblasti výkonu své činnosti s důrazem na informace týkající se pracovní náplně školené osoby.

Rozsah

2 vyučovací hodiny pro každou aktualizovanou odbornou přípravu

F2

Průběžná odborná příprava osob obsluhujících bezpečnostní zařízení

Cíl odborné přípravy

Cílem školení je průběžně se procvičovat ve vyhodnocování snímků pořízených používaným bezpečnostním zařízením v rozsahu oblasti, kterou daný pracovník vykonává (osoby, kabinová a zapsaná zavazadla, náklad a pošta, pošta a materiály leteckého dopravce, palubní zásoby a letištní dodávky). Vyhodnocované snímky přitom plně reflektují nové trendy v zakázaných předmětech.

Rozsah

8 vyučovacích hodiny

Jedná se o udržení optimální úrovně výkonnosti pracovníků obsluhujících bezpečnostní zařízení.

Máte zájem o školení?

Nabízíme zajištění odborných příprav pro subjekty i jednotlivce v českém, anglickém a ruském jazyce.

Další odborné přípravy, které nabízíme