AVSEC & Emergency training

Odborné přípravy

Příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti​

A1
Obecná odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti
A2
Odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti
Podrobnosti o přípravách
A1

Obecná odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (11.2.7)

Cíl odborné přípravy

Cílem odborné přípravy je seznámit účastníka s bezpečnostními riziky v oblasti civilního letectví. Kromě všeobecných informací získá navíc účastník pohled na nevšední situace v oblasti, ve které působí, se kterými se může setkat a naučí se, jak na ně reagovat.

Rozsah

2 vyučovací hodiny

Obsah

A2

Odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (11.2.6)

Cíl odborné přípravy

Cílem odborné přípravy je seznámit účastníka s bezpečnostními riziky v oblasti civilního letectví, požadavky letištní identifikační průkazy, bezpečnostní kontroly a chování osob při jejich provádění. Nedílnou součástí školení je získání povědomí o situacích, se kterými se mohou setkat a připravit se, jak na ně reagovat.

Rozsah

4 vyučovací hodiny

Součástí je také prohlídka letiště, na kterém bude účastník vykonávat svou činnost. Tato prohlídka může být nahrazena virtuální prohlídkou nebo prezentací zahrnující veškeré náležitosti, aby byl účastník schopen orientace na budoucím působišti.

Obsah

Máte zájem o školení?

Nabízíme zajištění odborných příprav pro subjekty i jednotlivce v českém, anglickém a ruském jazyce.

Další odborné přípravy, které nabízíme