AVSEC & Emergency training

Právní předpisy

Mezinárodní normy

ÚMLUVA
Úmluva o mezinárodním civilním letectví
Annex 17
Bezpečnost - Ochrana civilního letectví před protiprávními činy
ICAO Doc. 8973
Aviation Security Manual
Úmluva o mezinárodním civilním letectví

Chicagská úmluva

Důležitou normou na mezinárodní úrovni je Úmluva o mezinárodním civilním letectví (dále jen Úmluva) a její přílohy. Úmluva má v současné době 19 příloh.

Tato Úmluva byla vyhlášena ve Sbírce zákonů a nařízení České republiky jako zákon č. 147/1947 Sb. dne 20. srpna 1947. Touto Úmluvou se zřizuje Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO – International Civil Aviation Organisation)

Annex 17

Bezpečnost - Ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy

Příloha č. 17 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví je v České republice publikovaná jako letecký předpis L17 Bezpečnost – Ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy. 

Dokument obsahuje základní ustanovení k jeho použitelnosti. Jedná se o prováděcí ustanovení a odpovědnosti a povinnosti příslušných orgánů a subjektů, preventivní bezpečnostní opatření v jednotlivých oblastech civilního letectví a činnosti při protiprávních činech.

Vzhledem k tomu, že příloha č. 17 byla přijata až v březnu roku 1974, jsou některá opatření týkající se ochrany civilního letectví před protiprávními činy uvedena i v dalších přílohách k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví

ICAO Doc. 8973

Aviation Security Manual

ICAO Document 8973 slouží členským státům jako podpůrný materiál při zavádění požadavků uvedených v příloze č. 17 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví. Tento dokument je v režimu „Restricted“. Jeho distribuce je limitovaná na příslušné orgány a subjekty odpovědné za zavádění bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví před protiprávními činy, jako jsou provozovatelé letišť a letečtí dopravci.

Chcete vědět o novinkách v předpisech?

Přihlaste se k odběru novinek a my vám budeme automaticky zasílat informace o nově publikovaných normách a předpisech z oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

Přehled dalších právních předpisů v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy