AVSEC & Emergency training

O nás

Ing. Jana Podolková

Jana Podolková
Ing. Jana Podolková
školitel a odborný poradce

Pracovní zkušenosti

Od roku 2001 jsem působila v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy na letišti Václava Havla Praha jako bezpečnostní pracovník, pověřený auditor a provozní instruktor.

Od roku 2010 do února 2015 jsem zastávala pozici ministerského rady v oddělení ochrany civilního letectví na Ministerstvu dopravy České republiky. Mezi základními činnostmi byla tvorba národních bezpečnostních programů, spolupráce na novele zákona o civilním letectví, certifikace osob provádějících detekční kontroly, certifikace školitelů, schvalování dopravců ACC3 a provádění státního dozoru z pozice národního auditora.

Současně jsem se účastnila mezinárodních jednání, pracovních skupin Evropské komise, inspekcí Evropské komise a působila jsem jako hlavní organizátorka ECAC Best Practices for National Auditors, na kterých jsem také přednášela některé moduly.

Od roku 2014 do 2020 jsem působila jako externí vysokoškolský pedagog na Vysoké škole obchodní v Praze, kde jsem přednášela témata zaměřená na oblast AVSEC a zároveň jsem měla na starost vedení bakalářských a diplomových prací.

V současné době působím jako odborný konzultant a školitel pod obchodní značkou AVSEC & Emergency Training, a zároveň jako ICAO Aviation Security instruktor.

Zkušenosti ze zahraničí

Zastupování ČR na pracovních skupinách Evropské komise

Zastupování ČR na jednání expertů

Absolvované kurzy a semináře​

Odborné semináře

Kurzy

Ostatní znalosti a zkušenosti​

Zajištění a organizace akcí / jednání

Zkušenosti z oblasti poskytování školení

Jazykové dovednosti

Ing. Jana Podolková

Podlešín 127,  273 25 Zvoleněves

IČ: 71474722
DIČ: CZ7556250174

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku
Registrace: Magistrát města Kladno, odbor obecní živnostenský úřad, od 16.2.2005, č.j.: OŽ/914/20/LAD

Náš tým

Ing. Denisa Podolková

školitel a odborný poradce