Evropská legislativa - AVSEC Training

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Evropská legislativa

Evropská legislativa doznala od roku 2008, kdy bylo publikováno rámcové nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 mnoho změn. Níže je uvedeno schéma celé evropské legislativy týkající se ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Kromě nařízení, která jsou veřejná, jsou vydávána také rozhodnutí. Ta mají povahu dokumentu v režimu „potřeby znát“ a jsou předávána pouze oprávněným osobám, a to na základě žádosti adresované Úřadu pro civilní letectví.


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 300/2008

ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002

 
 

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 272/2009

ze dne 2. dubna 2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy stanovené v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008

 
 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1998/2015
ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

 
 

ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) K(2015)8005

ze dne 15. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám ochrany letectví před protiprávními činy obsahující informace uvedené v čl. 18 písm. a) nařízení (ES) č. 300/2008

 
 

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1254/2009
ze dne 18. prosince 2009, kterým se stanoví kritéria umožňující členským státnům odchýlit se od společných základních norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a příjmout alternativní bez. opatření

 
 

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 72/2010
ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví postupy pro provádění inspekcí Komisí

 
 

Dokumenty ke stažení jsou převzaty ze zdroje: © Evropská unie (1998-2020) www.eur-lex.europa.eu

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky