Malá letiště - AVSEC Training

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

COVID-19? Nabízíme řešení v oblasti bezpečnostních školení - KONTAKTUJTE NÁS

ODBORNÉ PŘÍPRAVY
Malá letiště

G1

Odborná příprava osoby

odpovědné za bezpečnost na letišti, na kterém lze uplatnit ustanovení § 86e zákona o civilním letectví a spadající do kategorie dle nařízení Komise (EU) 1254/2009

Podrobnosti o přípravě

Objednat
 
 

Podrobnosti o přípravách

G1

Oborná příprava osoby

odpovědné za bezpečnost na letišti, na kterém lze uplatnit ustanovení § 86e zákona o civilním letectví a spadající do kategorie dle nařízení Komise (EU) 1254/2009

Jedná se o jednodenní školení v celkovém rozsahu 6 hodin.

Platnost školení je 2 roky.

Cílem školení je získání potřebných znalostí osob odpovědných za letiště nebo leteckého dopravce a znalostí pro provádění detekčních kontrol osob, vnášených předmětů, kabinových a zapsaných zavazadel do vyhrazených bezpečnostních prostorů a jejich kritických částí, a to bez využití technických prostředků. Kromě znalostí týkajících se provádění bezpečnostních kontrol a bezpečnostního vybavení nabyde účastník také schopnost provádět zpětnou vazbu a používat vhodné nástroje pro motivaci. Součástí školení jsou psychologické aspekty bezpečnostních kontrol, způsoby předcházení a řešení konfliktních situací.


Obsah:

Předchozí protiprávní činy v oblasti civilního letectví, teroristické útoky a současné hrozby
Únosy, bombové útoky na letadlo, útoky na letištní infrastrukturu, útoky prostředky MANPADS, letadlo jako zbraň, další protiprávní činy

Příslušné právní požadavky
Mezinárodní úmluvy, evropská legislativa, normy organizací ICAO a ECAC, národní legislativa, dokumenty vydávané Úřadem pro civilní letectví

Cíle a organizace ochrany letectví, povinnosti a odpovědnosti osob provádějících bezpečnostní kontroly
ICAO, ECAC, IATA, Ministerstvo dopravy ČR, Úřad pro civilní letectví, bezpečnostní složky, zajištění bezpečnosti na letišti

Postup při podání žádosti o stanovení zvláštních opatření a specifika přípravy bezpečnostního programu malého letiště
Obsah a způsob podání žádosti, požadavky na vytvoření bezpečnostního programu, jeho osnova a postup pro schválení.

Požadavky NBP na zajištění dostatečné úrovně ochrany civilního letectví na malých letištích
Vymezení prostorů, zajištění doprovodu, bezpečnostní pracovníci a jejich kvalifikace a kompetence, požadavky na ochranu perimetru, požadavky na ochranu a zabezpečení letadel, komunikace s provozovateli letadel.

Postup při bezpečnostních incidentech, mimořádných událostech nebo porušení pravidel stanovených provozovatelem letiště
Typy bezpečnostních incidentů a mimořádných událostech, postup pro ohlašování, postupy na evakuaci prostor, náležitosti podání oznámení podezření ze spáchání přestupku a jiných správních deliktů.

Postupy ohlašování
Způsoby a obsah hlášení, komunikace, informační toky, specifika daného subjektu (telefonní čísla, apod.)

Reakce na události související s bezpečností
Nestandardní situace, mimořádné bezpečnostní situace a mimořádné událost

Místní podmínky a povinnosti podle konkrétního zařazení pracovníka
Specifika daného subjektu (včetně znalosti objektu), povinnosti a odpovědnosti pracovníka, vnitřní metodiky apod.

 
Objednat
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky