Palubní zásoby a letištní dodávky - AVSEC Training

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

COVID-19? Nabízíme řešení v oblasti bezpečnostních školení - KONTAKTUJTE NÁS

ODBORNÉ PŘÍPRAVY
Palubní zásoby a letištní dodávky

C4

Odborná příprava osob

provádějících bezpečnostní kontroly pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek jiné než detekční kontroly

Podrobnosti o přípravě

Objednat
 

C21

Odborná příprava osob

provádějících detekční kontroly pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek bez využití RTG

Podrobnosti o přípravě

Objednat
 

C22

Odborná příprava osob
provádějících detekční kontroly pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek s využitím RTG

Podrobnosti o přípravě

Objednat
 
 

Podrobnosti o přípravách

 

C4

Odborná příprava osob
provádějících bezpečnostní kontroly pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek jiné než detekční

 
 

Jedná se o jednodenní školení v celkovém rozsahu 6 hodin včetně praktického cvičení.

Platnost školení je 2 roky.

Cílem školení je získání potřebných znalostí pro provádění bezpečnostních kontrol pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek, a to jiných než detekčních. Účastník si dále osvojí požadavky na přepravu spolu s požadavky na přebírání zásilek od dopravců.


Obsah:

Předchozí protiprávní činy v oblasti civilního letectví, teroristické útoky a současné hrozby
Únosy, bombové útoky na letadlo, útoky na letištní infrastrukturu, útoky prostředky MANPADS, letadlo jako zbraň, další protiprávní činy

Příslušné právní požadavky
Mezinárodní úmluvy, evropská legislativa, normy organizací ICAO a ECAC, národní legislativa, dokumenty vydávané
Úřadem pro civilní letectví

Cíle a organizace ochrany letectví, povinnosti a odpovědnosti osob provádějících bezpečnostní kontroly
ICAO, ECAC, IATA, Ministerstvo dopravy ČR, Úřad pro civilní letectví, bezpečnostní složky, subjekty dodavatelského řetězce (schválený dodavatel, známý dodavatel, letecký dopravce), logistika, zajištění bezpečnosti na letišti a v rámci dodavatelského řetězce

Postupy pro zastavení osob a okolnosti, za nichž by osoby měly být zastaveny nebo nahlášeny

Postupy ohlašování
Způsoby a obsah hlášení, komunikace, informační toky, specifika daného subjektu (telefonní čísla, apod.)

Určování zakázaných předmětů
Kategorie zakázaných předmětů, rozdíly v klasifikaci zakázaných předmětů v kabinových, zapsaných zavazadlech a nákladem, poštou

Reakce na odhalení zakázaných předmětů
Postupy při odhalení jednotlivých kategorií zakázaných předmětů

Jak lze ukrýt zakázané předměty
Praktické nácviky ukrývání zakázaných předmětů

Požadavky na ochranu pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek
Palubní vstupenky, zavazadlové lístky, zásady pro uskladňování a nakládání s použitým materiálem leteckého dopravce, požadavky na pečetění a ochranu zásilek

Požadavky na přepravu

Zásady bezpečnosti během přepravy, přepravce, subdodavatelé, doklady totožnosti


Kromě toho, pokud je osoba držitelem letištního identifikačního průkazu, odborná příprava také zahrnuje:

Konfigurace stanoviště detekční kontroly a postupy detekční kontroly
Konfigurace stanoviště, typy bezpečnostních zařízení, postupy při jejich využívání

Kontrola vstupu a příslušné postupy detekční kontroly
Prostory na letišti, oprávněnost vstupu, povolení k vjezdu, detekční kontroly

Letištní identifikační průkazy používané na letišti
Legislativní nároky na IDC, druhy, používání IDC, sankce za zneužití, specifika a druhy IDC a vjezdových povolení daného subjektu

Postupy ohlašování
Způsoby a obsah hlášení, komunikace, informační toky, specifika daného subjektu (telefonní čísla, apod.)

Reakce na události související s bezpečností
Nestandardní situace, mimořádné bezpečnostní situace a mimořádné události

 
Objednat
 
 

-  

 

C21

Odborná příprava osob
provádějících detekční kontroly pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek bez využití RTG

 
 

Jedná se o dvoudenní školení v celkovém rozsahu 8 hodin, včetně praktického cvičení a praxe. Školení je možné provést i jako celodenní po předchozí domluvě.

V případě osob, které již absolvovali odbornou přípravu B11 se jedná o jednodenní školení v celkovém rozsahu 4 hodin, včetně praktického cvičení a praxe.

Platnost školení je 2 roky.

Cílem školení je získání potřebných znalostí pro provádění detekčních kontrol pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek, a to bez využití RTG. Účastník bude schopen kromě provádění ruční prohlídky používat k detekčním kontrolám jiné technické prostředky, jako např. zařízení pro stopovou detekci výbušnin nebo zařízení pro detekci kovů.


Obsah:

Předchozí protiprávní činy v oblasti civilního letectví, teroristické útoky a současné hrozby
Únosy, bombové útoky na letadlo, útoky na letištní infrastrukturu, útoky prostředky MANPADS, letadlo jako zbraň, další protiprávní činy

Příslušné právní požadavky
Mezinárodní úmluvy, evropská legislativa, normy organizací ICAO a ECAC, národní legislativa, dokumenty vydávané
Úřadem pro civilní letectví

Cíle a organizace ochrany letectví, povinnosti a odpovědnosti osob provádějících bezpečnostní kontroly
ICAO, ECAC, IATA, Ministerstvo dopravy ČR, Úřad pro civilní letectví, bezpečnostní složky, subjekty dodavatelského řetězce (schválený dodavatel, známý dodavatel, letecký dopravce), logistika, zajištění bezpečnosti na letišti a v rámci dodavatelského řetězce

Mimořádné události
Letištní pohotovostní plány, druhy mimořádných událostí (mimořádné události, mimořádné bezpečnostní situace, nestandardní situace), postupy v případě mimořádných událostí, součinnost bezpečnostních složek, řízení při mimořádných událostech a odpovědnosti jednotlivých osob

Určování zakázaných předmětů
Kategorie zakázaných předmětů, rozdíly v klasifikaci zakázaných předmětů v kabinových, zapsaných zavazadlech a nákladem, poštou

Reakce na odhalení zakázaných předmětů
Postupy při odhalení jednotlivých kategorií zakázaných předmětů

Jak lze ukrýt zakázané předměty
Praktické nácviky ukrývání zakázaných předmětů

Ruční prohlídka
Legislativní požadavky, zásady ruční prohlídky a spolupráce na stanovišti detekční kontroly, praktický výcvik dohledávání zakázaných předmětů

Požadavky na přepravu
Zásady bezpečnosti během přepravy, přepravce, subdodavatelé, pečetění, ochrana zásilek, doklady totožnost

 
Objednat
 
 

-  

 

C22

Odborná příprava osob

provádějících detekční kontroly pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek s využitím RTG

 
 

Jedná se o čtyřdenní školení v celkovém rozsahu 24 hodin, včetně praktického cvičení a praxe.

V případě osob, které již absolvovali odbornou přípravu B12 se jedná o dvoudenní školení v celkovém rozsahu 8 hodin, včetně praktického cvičení a praxe. Školení může být provedeno jako celodenní po předchozí domluvě.

V případě osob, které již absolvovali odbornou přípravu C21 se jedná o dvoudenní školení v celkovém rozsahu 16 hodin, včetně praktického cvičení a praxe.

Platnost školení je 2 roky.

Každých šest měsíců je nutné absolvovat odbornou přípravu F2 Průběžná odborná příprava osob obsluhujících bezpečnostní zařízení.

Cílem školení je získání potřebných znalostí pro provádění detekčních kontrol pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek, a to s využitím RTG. Účastník bude schopen kromě provádění ruční prohlídky používat k detekčním kontrolám jiné technické prostředky, jako např. zařízení pro stopovou detekci výbušnin nebo zařízení pro detekci kovů, a dále vyhodnocovat snímky pořízené prostřednictvím RTG.


Obsah:

Předchozí protiprávní činy v oblasti civilního letectví, teroristické útoky a současné hrozby
Únosy, bombové útoky na letadlo, útoky na letištní infrastrukturu, útoky prostředky MANPADS, letadlo jako zbraň, další protiprávní činy

Příslušné právní požadavky
Mezinárodní úmluvy, evropská legislativa, normy organizací ICAO a ECAC, národní legislativa, dokumenty vydávané
Úřadem pro civilní letectví

Cíle a organizace ochrany letectví, povinnosti a odpovědnosti osob provádějících bezpečnostní kontroly
ICAO, ECAC, IATA, Ministerstvo dopravy ČR, Úřad pro civilní letectví, bezpečnostní složky, subjekty dodavatelského řetězce (schválený dodavatel, známý dodavatel, letecký dopravce), logistika, zajištění bezpečnosti na letišti a v rámci dodavatelského řetězce

Mimořádné události
Letištní pohotovostní plány, druhy mimořádných událostí (mimořádné události, mimořádné bezpečnostní situace, nestandardní situace), postupy v případě mimořádných událostí, součinnost bezpečnostních složek, řízení při mimořádných událostech a odpovědnosti jednotlivých osob

Určování zakázaných předmětů
Kategorie zakázaných předmětů, rozdíly v klasifikaci zakázaných předmětů v kabinových, zapsaných zavazadlech a nákladem, poštou

Reakce na odhalení zakázaných předmětů
Postupy při odhalení jednotlivých kategorií zakázaných předmětů

Jak lze ukrýt zakázané předměty
Praktické nácviky ukrývání zakázaných předmětů

Ruční prohlídka
Legislativní požadavky, zásady ruční prohlídky a spolupráce na stanovišti detekční kontroly, praktický výcvik dohledávání zakázaných předmětů

Bezpečnostní vybavení a metody detekční kontroly
Způsob používání, schopnosti a omezení bezpečnostních zařízení, detekční kontroly nákladu a pošty

Obsluha používaného technického zařízení

Vyhodnocování snímků pořízených bezpečnostním vybavením

Požadavky na přepravu

Zásady bezpečnosti během přepravy, přepravce, subdodavatelé, pečetění, ochrana zásilek, doklady totožnosti

 
Objednat
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky