Pohotovostní cvičení - AVSEC Training

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pohotovostní cvičení

Oblast pohotovostního a krizového plánování přináší také nutnost prověřování akceschopnosti všech zainteresovaných subjektů a dostupných sil a prostředků, které na daném letišti působí. V praxi to znamená neustálé prověřování pohotovostních a krizových postupů pravidelnými dílčími metodickými nácviky i součinnostními cvičeními. Cílem realizovaných nácviků je zajistit maximální připravenost a akceschopnost všech subjektů za využití dostupných kapacit.

S prováděním cvičení souvisí také jejich vyhodnocování. Hodnotící zprávy následně přispívají k neustálému zefektivňování nastavených procedur a k minimalizaci negativních dopadů na infrastrukturu a vybavení letiště, jeho provoz a v neposlední řadě také na samotné cestující.

V rámci přípravy na mimořádné a krizové události nabízíme školení, workshopy i individuální odborné konzultace v těchto oblastech:

metodika plánování a realizace letištních pohotovostních cvičení

příprava a organizaci pohotovostních cvičení (metodických i prověřovacích) podle konkrétních požadavků, součástí může být také vyhodnocení cvičení a nastavení nápravných opatření

 

Objednat konzultaci

 

Pohotovostní cvičení

Konzultace

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky