Odbavení cestujících a ochrana letiště - AVSEC Training

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

COVID-19? Nabízíme řešení v oblasti bezpečnostních školení - KONTAKTUJTE NÁS

ODBORNÉ PŘÍPRAVY
Odbavení cestujících a ochrana letišť

B11

Zvláštní odborná příprava osob
provádějících detekční kontroly osob, kabinových zavazadel, vnášených předměů a zapsaných zavazadel bez využití RTG
Podrobnosti o přípravě

Objednat
 

B12

Zvláštní odborná příprava osob
provádějících detekční kontroly osob, kabinových zavazadel, vnášených předměů a zapsaných zavazadel s využitím RTG
Podrobnosti o přípravě

Objednat
 

B13

Zvláštní odborná příprava
lidských posuzovatelů u bezpečnostních skenerů
Podrobnosti o přípravě

Objednat
 

B14

Zvláštní odborná příprava osob
provádějících kontroly vozidel
Podrobnosti o přípravě

Objednat
 

B15

Zvláštní odborná příprava osob
provádějících kontrolu vstupu, dozor a hlídky
Podrobnosti o přípravě

Objednat
 

C5

Odborná příprava osob
zajišťujících spojení zavazadla s cestujícím
Podrobnosti o přípravě

Objednat
 
 

Podrobnosti o přípravách

 

B11

Zvláštní odborná příprava osob

provádějících detekční kontroly osob, kabinových zavazadel, vnášených předměů a zapsaných zavazadel bez využití RTG

 
 

Jedná se o dvoudenní školení v celkovém rozsahu 16 hodin, včetně praktického cvičení a praxe.

Platnost školení je 2 roky.

Cílem školení je získání potřebných znalostí pro provádění detekčních kontrol osob, vnášených předmětů, kabinových a zapsaných zavazadel do vyhrazených bezpečnostních prostorů a jejich kritických částí, a to bez využití RTG. Účastník bude schopen kromě provádění ruční prohlídky používat k detekčním kontrolám jiné technické prostředky, jako např. průchozí detektor kovů nebo zařízení pro stopovou detekci výbušnin.


Obsah:

Předchozích protiprávní činy v oblasti civilního letectví, teroristické útoky a současné hrozby
Únosy, bombové útoky na letadlo, útoky na letištní infrastrukturu, útoky prostředky MANPADS, letadlo jako zbraň, další protiprávní činy

Právní rámec pro ochranu letectví
Mezinárodní úmluvy, evropská legislativa, normy organizací ICAO a ECAC, národní legislativa, dokumenty vydávané Úřadem pro civilní letectví

Cíle a organizace ochrany letectví, povinnosti a odpovědnosti osob provádějících bezpečnostní kontroly
ICAO, ECAC, IATA, Ministerstvo dopravy ČR, Úřad pro civilní letectví, bezpečnostní složky, zajištění bezpečnosti na letišti

Postupy kontroly vstupu
Prostory na letišti, oprávněnost vstupu, povolení k vjezdu, detekční kontroly

Systémy identifikačních průkazů používaných na letišti
Legislativní nároky na IDC, druhy, používání IDC, sankce za zneužití, specifika a druhy IDC a vjezdových povolení daného subjektu

Konfigurace stanoviště detekční kontroly a postupu detekční kontroly
Konfigurace stanoviště, typy bezpečnostních zařízení, postupy při jejich využívání

Bezpečnostní vybavení a metody detekční kontroly
Způsob používání, schopnosti a omezení bezpečnostních zařízení, detekční kontroly osob, kabinových a zapsaných zavazadel a vnášených předmětů

Určování zakázaných předmětů
Kategorie zakázaných předmětů, rozdíly v klasifikaci zakázaných předmětů v kabinových, zapsaných zavazadlech a nákladem, poštou

Jak lze ukrýt zakázané předměty
Praktické nácviky ukrývání zakázaných předmětů

Reakce na odhalení zakázaných předmětů
Postupy při odhalení jednotlivých kategorií zakázaných předmětů

Ruční prohlídka
Legislativní požadavky, zásady ruční prohlídky a spolupráce na stanovišti detekční kontroly, praktický výcvik dohledávání zakázaných předmětů

Osvobození od detekční kontroly a zvláštní bezpečnostní postupy
Osoby vyjmuté z bezpečnostní kontroly, diplomaté, těhotné ženy, osoby s kardiostimulátorem, zaměstnanců a osob vstupující na jednorázový vstup

Jak lidské chování a reakce mohou ovlivnit bezpečnostní standardy
Úvod do psychologie.

Interpersonální dovednosti, kulturní rozdíly a potenciálně nebezpeční cestující
Profiling, kategorie osob vstupujících do letiště, nepřizpůsobivý cestující, potencionálně nebezpeční cestující, bezpečnostní kontrola dětí, osob s kulturními rozdíly a náboženských předmětů

Komunikace

Požadavky na ochranu zapsaných zavazadel
Odpovědnosti, udržení sterility zapsaných zavazadel, pracoviště kontroly zapsaných zavazadel

Mimořádné události
Letištní pohotovostní plány, druhy mimořádných událostí (mimořádné události, mimořádné bezpečnostní situace, nestandardní situace), postupy v případě mimořádných událostí, součinnost bezpečnostních složek, řízení při mimořádných událostech a odpovědnosti jednotlivých osob

Postupy pro zastavení osob a okolnosti, za nichž by osoby měly být zastaveny nebo nahlášeny

Postupy ohlašování
Způsoby a obsah hlášení, komunikace, informační toky, specifika daného subjektu (telefonní čísla, apod.)

Reakce na události související s bezpečností
Nestandardní situace, mimořádné bezpečnostní situace a mimořádné události

Místní podmínky a povinnosti podle konkrétního zařazení pracovníka
Specifika daného subjektu (včetně znalosti objektu), povinnosti a odpovědnosti pracovníka, vnitřní metodiky apod.

 
Objednat
 

-  

 

B12

Zvláštní odborná příprava osob

provádějících detekční kontroly osob, kabinových zavazadel, vnášených předměů a zapsaných zavazadel s využitím RTG

 
 

Jedná se o týdenní školení v celkovém rozsahu 36 hodin, včetně praktického cvičení a praxe.

V případě osob, které již absolvovali odbornou přípravu B11 se jedná o třídenní školení v celkovém rozsahu 20 hodin, včetně praktického cvičení a praxe.

Platnost školení je 2 roky.

Každých šest měsíců je nutné absolvovat odbornou přípravu F2 Průběžná odborná příprava osob obsluhujících bezpečnostní zařízení.

Cílem školení je získání potřebných znalostí pro provádění detekčních kontrol osob, vnášených předmětů, kabinových a zapsaných zavazadel do vyhrazených bezpečnostních prostorů a jejich kritických částí, a to s využitím RTG. Účastník bude schopen kromě provádění ruční prohlídky používat k detekčním kontrolám jiné technické prostředky, jako např. průchozí detektor kovů nebo zařízení pro stopovou detekci výbušnin a dále vyhodnocovat snímky pořízené prostřednictvím RTG.


Obsah:

Předchozích protiprávní činy v oblasti civilního letectví, teroristické útoky a současné hrozby
Únosy, bombové útoky na letadlo, útoky na letištní infrastrukturu, útoky prostředky MANPADS, letadlo jako zbraň, další protiprávní činy

Právní rámec pro ochranu letectví
Mezinárodní úmluvy, evropská legislativa, normy organizací ICAO a ECAC, národní legislativa, dokumenty vydávané Úřadem pro civilní letectví

Cíle a organizace ochrany letectví, povinnosti a odpovědnosti osob provádějících bezpečnostní kontroly
ICAO, ECAC, IATA, Ministerstvo dopravy ČR, Úřad pro civilní letectví, bezpečnostní složky, zajištění bezpečnosti na letišti

Postupy kontroly vstupu
Prostory na letišti, oprávněnost vstupu, povolení k vjezdu, detekční kontroly

Systémy identifikačních průkazů používaných na letišti
Legislativní nároky na IDC, druhy, používání IDC, sankce za zneužití, specifika a druhy IDC a vjezdových povolení daného subjektu

Konfigurace stanoviště detekční kontroly a postupu detekční kontroly
Konfigurace stanoviště, typy bezpečnostních zařízení, postupy při jejich využívání

Bezpečnostní vybavení a metody detekční kontroly
Způsob používání, schopnosti a omezení bezpečnostních zařízení, detekční kontroly osob, kabinových a zapsaných zavazadel a vnášených předmětů

Určování zakázaných předmětů
Kategorie zakázaných předmětů, rozdíly v klasifikaci zakázaných předmětů v kabinových, zapsaných zavazadlech a nákladem, poštou

Jak lze ukrýt zakázané předměty
Praktické nácviky ukrývání zakázaných předmětů

Reakce na odhalení zakázaných předmětů
Postupy při odhalení jednotlivých kategorií zakázaných předmětů

Ruční prohlídka
Legislativní požadavky, zásady ruční prohlídky a spolupráce na stanovišti detekční kontroly, praktický výcvik dohledávání zakázaných předmětů

Vyhodnocování snímků pořízených bezpečnostním vybavením

Osvobození od detekční kontroly a zvláštní bezpečnostní postupy
Osoby vyjmuté z bezpečnostní kontroly, diplomaté, těhotné ženy, osoby s kardiostimulátorem, zaměstnanců a osob vstupující na jednorázový vstup

Jak lidské chování a reakce mohou ovlivnit bezpečnostní standardy
Úvod do psychologie.

Interpersonální dovednosti, kulturní rozdíly a potenciálně nebezpeční cestující
Profiling, kategorie osob vstupujících do letiště, nepřizpůsobivý cestující, potencionálně nebezpeční cestující, bezpečnostní kontrola dětí, osob s kulturními rozdíly a náboženských předmětů

Komunikace

Požadavky na ochranu zapsaných zavazadel
Odpovědnosti, udržení sterility zapsaných zavazadel, pracoviště kontroly zapsaných zavazadel

Mimořádné události
Letištní pohotovostní plány, druhy mimořádných událostí (mimořádné události, mimořádné bezpečnostní situace, nestandardní situace), postupy v případě mimořádných událostí, součinnost bezpečnostních složek, řízení při mimořádných událostech a odpovědnosti jednotlivých osob

Postupy pro zastavení osob a okolnosti, za nichž by osoby měly být zastaveny nebo nahlášeny

Postupy ohlašování
Způsoby a obsah hlášení, komunikace, informační toky, specifika daného subjektu (telefonní čísla, apod.)

Reakce na události související s bezpečností
Nestandardní situace, mimořádné bezpečnostní situace a mimořádné události

Místní podmínky a povinnosti podle konkrétního zařazení pracovníka
Specifika daného subjektu (včetně znalosti objektu), povinnosti a odpovědnosti pracovníka, vnitřní metodiky apod.

 
Objednat
 

-  

 

B13

Zvláštní odborná příprava
lidských posuzovatelů u bezpečnostních skenerů

 
 

Jedná se o týdenní školení v celkovém rozsahu 36 hodin, včetně praktického cvičení a praxe.

V případě osob, které již absolvovali odbornou přípravu B11 nebo B12 se jedná o čtyřdenní školení v celkovém rozsahu 24 hodin, včetně praktického cvičení a praxe.

Platnost školení je 2 roky.

Každých šest měsíců je nutné absolvovat odbornou přípravu F2 Průběžná odborná příprava osob obsluhujících bezpečnostní zařízení.

Cílem školení je získání potřebných znalostí pro provádění detekčních kontrol osob prostřednictvím bezpečnostního skeneru.


Obsah:

Předchozích protiprávní činy v oblasti civilního letectví, teroristické útoky a současné hrozby
Únosy, bombové útoky na letadlo, útoky na letištní infrastrukturu, útoky prostředky MANPADS, letadlo jako zbraň, další protiprávní činy

Právní rámec pro ochranu letectví
Mezinárodní úmluvy, evropská legislativa, normy organizací ICAO a ECAC, národní legislativa, dokumenty vydávané Úřadem pro civilní letectví

Cíle a organizace ochrany letectví, povinnosti a odpovědnosti osob provádějících bezpečnostní kontroly
ICAO, ECAC, IATA, Ministerstvo dopravy ČR, Úřad pro civilní letectví, bezpečnostní složky, zajištění bezpečnosti na letišti

Postupy kontroly vstupu
Prostory na letišti, oprávněnost vstupu, povolení k vjezdu, detekční kontroly

Systémy identifikačních průkazů používaných na letišti
Legislativní nároky na IDC, druhy, používání IDC, sankce za zneužití, specifika a druhy IDC a vjezdových povolení daného subjektu

Konfigurace stanoviště detekční kontroly a postupu detekční kontroly
Konfigurace stanoviště, typy bezpečnostních zařízení, postupy při jejich využívání

Bezpečnostní vybavení a metody detekční kontroly
Způsob používání, schopnosti a omezení bezpečnostních zařízení, detekční kontroly osob, kabinových a zapsaných zavazadel a vnášených předmětů

Určování zakázaných předmětů
Kategorie zakázaných předmětů, rozdíly v klasifikaci zakázaných předmětů v kabinových, zapsaných zavazadlech a nákladem, poštou

Jak lze ukrýt zakázané předměty
Praktické nácviky ukrývání zakázaných předmětů

Reakce na odhalení zakázaných předmětů
Postupy při odhalení jednotlivých kategorií zakázaných předmětů

Posouzení a vyhodnocování snímků pořízených bezpečnostním skenerem

Osvobození od detekční kontroly a zvláštní bezpečnostní postupy
Osoby vyjmuté z bezpečnostní kontroly, diplomaté, těhotné ženy, osoby s kardiostimulátorem, zaměstnanců a osob vstupující na jednorázový vstup

Jak lidské chování a reakce mohou ovlivnit bezpečnostní standardy
Úvod do psychologie

Komunikace

Mimořádné události
Letištní pohotovostní plány, druhy mimořádných událostí (mimořádné události, mimořádné bezpečnostní situace, nestandardní situace), postupy v případě mimořádných událostí, součinnost bezpečnostních složek, řízení při mimořádných událostech a odpovědnosti jednotlivých osob

Postupy pro zastavení osob a okolnosti, za nichž by osoby měly být zastaveny nebo nahlášeny

Postupy ohlašování
Způsoby a obsah hlášení, komunikace, informační toky, specifika daného subjektu (telefonní čísla, apod.)

Reakce na události související s bezpečností
Nestandardní situace, mimořádné bezpečnostní situace a mimořádné události

Místní podmínky a povinnosti podle konkrétního zařazení pracovníka
Specifika daného subjektu (včetně znalosti objektu), povinnosti a odpovědnosti pracovníka, vnitřní metodiky apod.

 
Objednat
 

-  

 

B14

Zvláštní odborná příprava osob
provádějících kontroly vozidel

 
 

Jedná se o dvoudenní školení v celkovém rozsahu 10 hodin, včetně praktického cvičení a praxe.

Platnost školení je 2 roky.

Cílem školení je získání potřebných znalostí pro provádění bezpečnostních kontrol vozidel a mobilních mechanizačních prostředků prováděných při vjezdu do vyhrazených bezpečnostních prostorů letiště a jejich kritických částí.


Obsah:

Předchozích protiprávní činy v oblasti civilního letectví, teroristické útoky a současné hrozby
Únosy, bombové útoky na letadlo, útoky na letištní infrastrukturu, útoky prostředky MANPADS, letadlo jako zbraň, další protiprávní činy

Právní rámec pro ochranu letectví
Mezinárodní úmluvy, evropská legislativa, normy organizací ICAO a ECAC, národní legislativa, dokumenty vydávané Úřadem pro civilní letectví

Právní požadavky na kontroly vozidel, výjimky a zvláštní bezpečnostní postupy
Mezinárodní úmluvy, evropská legislativa, normy organizací ICAO a ECAC, národní legislativa, dokumenty vydávané Ministerstvem dopravy ČR a z toho vyplývající postupy bezpečnostních kontrol vozidel, vjezdová povolení

Cíle a organizace ochrany letectví, povinnosti a odpovědnosti osob provádějících bezpečnostní kontroly
ICAO, ECAC, IATA, Ministerstvo dopravy ČR, Úřad pro civilní letectví, bezpečnostní složky, zajištění bezpečnosti na letišti

Postupy kontroly vstupu
Prostory na letišti, oprávněnost vstupu, povolení k vjezdu, detekční kontroly

Systémy identifikačních průkazů používaných na letišti
Legislativní nároky na IDC, druhy, používání IDC, sankce za zneužití, specifika a druhy IDC a vjezdových povolení daného subjektu

Určování zakázaných předmětů
Kategorie zakázaných předmětů, rozdíly v klasifikaci zakázaných předmětů v kabinových, zapsaných zavazadlech a nákladem, poštou

Reakce na odhalení zakázaných předmětů
Postupy při odhalení jednotlivých kategorií zakázaných předmětů

Jak lze ukrýt zakázané předměty
Praktické nácviky ukrývání zakázaných předmětů

Techniky kontroly vozidla
Typy vozidel, specifika jednotlivých typů, kontrolované prostory, riziková místa

Provádění kontroly vozidel

Mimořádné události
Letištní pohotovostní plány, druhy mimořádných událostí (mimořádné události, mimořádné bezpečnostní situace, nestandardní situace), postupy v případě mimořádných událostí, součinnost bezpečnostních složek, řízení při mimořádných událostech a odpovědnosti jednotlivých osob

Postupy pro zastavení osob a okolnosti, za nichž by osoby měly být zastaveny nebo nahlášeny

Postupy ohlašování
Způsoby a obsah hlášení, komunikace, informační toky, specifika daného subjektu (telefonní čísla, apod.)

Reakce na události související s bezpečností
Nestandardní situace, mimořádné bezpečnostní situace a mimořádné události

Jak lidské chování a reakce mohou ovlivnit bezpečnostní standardy
Úvod do psychologie

Komunikace

Místní podmínky a povinnosti podle konkrétního zařazení pracovníka
Specifika daného subjektu (včetně znalosti objektu), povinnosti a odpovědnosti pracovníka, vnitřní metodiky apod.

 
Objednat
 

-  

 

B15

Zvláštní odborná příprava osob
provádějících kontrolu vstupu, dozor a hlídky

 
 

Jedná se o dvoudenní školení v celkovém rozsahu 10 hodin, včetně praktického cvičení a praxe.

Platnost školení je 2 roky.

Cílem školení je získání potřebných znalostí pro provádění kontrol vstupu do neveřejných částí letiště včetně vyhrazených bezpečnostních prostorů a jejich kritických částí, a dále dozorové a hlídkové činnosti v rámci letištních terminálů a ostatních budov, prostorů před odbavovacími halami, odbavovací plochy a perimetru letiště.


Obsah:

Předchozích protiprávní činy v oblasti civilního letectví, teroristické útoky a současné hrozby
Únosy, bombové útoky na letadlo, útoky na letištní infrastrukturu, útoky prostředky MANPADS, letadlo jako zbraň, další protiprávní činy

Právní rámec pro ochranu letectví
Mezinárodní úmluvy, evropská legislativa, normy organizací ICAO a ECAC, národní legislativa, dokumenty vydávané Úřadem pro civilní letectví

Právní požadavky na kontrolu vstupu, výjimky a zvláštní bezpečnostní postupy
Mezinárodní úmluvy, evropská legislativa, normy organizací ICAO a ECAC, národní legislativa, dokumenty vydávané
Úřadem pro civilní letectví

Cíle a organizace ochrany letectví, povinnosti a odpovědnosti osob provádějících bezpečnostní kontroly
ICAO, ECAC, IATA, Ministerstvo dopravy ČR, Úřad pro civilní letectví, bezpečnostní složky, zajištění bezpečnosti na letišti

Systémy kontroly vstupu používaných na letišti

Postupy kontroly vstupu
Prostory na letišti, oprávněnost vstupu, povolení k vjezdu, detekční kontroly

Oprávnění, včetně identifikačních průkazů a povolení vjezdu pro vozidla používaných na letišti umožňujících přístup do neveřejných prostor
Legislativní nároky na IDC, druhy, používání IDC, sankce za zneužití, specifika a druhy IDC a vjezdových povolení daného subjektu

Postupy hlídkování

Určování zakázaných předmětů
Kategorie zakázaných předmětů, rozdíly v klasifikaci zakázaných předmětů v kabinových, zapsaných zavazadlech a nákladem, poštou

Reakce na odhalení zakázaných předmětů
Postupy při odhalení jednotlivých kategorií zakázaných předmětů

Interpersonální dovednosti, kulturní rozdíly a potenciálně nebezpeční cestující
Profiling, kategorie osob vstupujících do letiště, nepřizpůsobivý cestující, potencionálně nebezpeční cestující, bezpečnostní kontrola dětí, osob s kulturními rozdíly a náboženských předmětů

Jak lidské chování a reakce mohou ovlivnit bezpečnostní standardy
Úvod do psychologie

Komunikace

Mimořádné události
Letištní pohotovostní plány, druhy mimořádných událostí (mimořádné události, mimořádné bezpečnostní situace, nestandardní situace), postupy v případě mimořádných událostí, součinnost bezpečnostních složek, řízení při mimořádných událostech a odpovědnosti jednotlivých osob

Postupy pro zastavení osob a okolnosti, za nichž by osoby měly být zastaveny nebo nahlášeny

Postupy ohlašování
Způsoby a obsah hlášení, komunikace, informační toky, specifika daného subjektu (telefonní čísla, apod.)

Reakce na události související s bezpečností
Nestandardní situace, mimořádné bezpečnostní situace a mimořádné události

Místní podmínky a povinnosti podle konkrétního zařazení pracovníka
Specifika daného subjektu (včetně znalosti objektu), povinnosti a odpovědnosti pracovníka, vnitřní metodiky apod.

 
Objednat
 

-  

 

C5

Odborná příprava osob
zajišťujících spojení zavazadla s cestujícím

 
 

Jedná se o půldenní školení v celkovém rozsahu 3 hodin.

Platnost školení je 2 roky.

Cílem školení je získání potřebných znalostí pro provádění spojení zavazadla s cestujícím, postupy pro případ zjištění nesouladu, označování zavazadel a přepravy neodprovázených zavazadel.


Obsah:

Předchozí protiprávní činy v oblasti civilního letectví, teroristické útoky a současné hrozby
Únosy, bombové útoky na letadlo, útoky na letištní infrastrukturu, útoky prostředky MANPADS, letadlo jako zbraň, další protiprávní činy

Příslušné právní požadavky
Mezinárodní úmluvy, evropská legislativa, normy organizací ICAO a ECAC, národní legislativa, dokumenty vydávané
Úřadem pro civilní letectví

Cíle a organizace ochrany letectví, povinnosti a odpovědnosti osob provádějících bezpečnostní kontroly
ICAO, ECAC, IATA, Ministerstvo dopravy ČR, Úřad pro civilní letectví, bezpečnostní složky, zajištění bezpečnosti na letišti

Reakce na odhalení zakázaných předmětů
Postupy při odhalení jednotlivých kategorií zakázaných předmětů

Mimořádné události
Letištní pohotovostní plány, druhy mimořádných událostí (mimořádné události, mimořádné bezpečnostní situace, nestandardní situace), postupy v případě mimořádných událostí, součinnost bezpečnostních složek, řízení při mimořádných událostech a odpovědnosti jednotlivých osob

Požadavky a techniky spojení zavazadla s cestujícím
Rekonciliace, proces rekonciliace, typologie podezřelých osob, profiling, nedoprovázená zavazadla

Požadavky na ochranu materiálů leteckého dopravce používaných pro odbavení cestujících a zavazadel

Palubní vstupenky, zavazadlové lístky, zásady pro uskladňování a nakládání s použitým materiálem leteckého dopravce

Místní podmínky a povinnosti podle konkrétního zařazení pracovníka
Specifika daného subjektu (včetně znalosti objektu), povinnosti a odpovědnosti pracovníka, vnitřní metodiky apod.

 
Objednat
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky