školitelé - AVSEC Training

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

COVID-19? Nabízíme řešení v oblasti bezpečnostních školení - KONTAKTUJTE NÁS

ODBORNÉ PŘÍPRAVY
Školitelé

E4

Odborná příprava školitelů
Podrobnosti o přípravě

Objednat
 
 

Podrobnosti o přípravách

E4

Oborná příprava školitelů

Tato odborná příprava je určena osobám, které hodlají uskutečňovat odbornou přípravu v souladu s § 85x zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.

Jedná o třídenní školení v celkovém rozsahu 24 hodin.

V případě osob, které jsou držiteli platného povolení k uskutečňování odborné přípravy se jedná o školení v rozsahu 4 hodin.

Platnost školení je 2 roky.

Cílem školení je seznámit účastníka s aktuálními změnami národních i mezinárodních předpisů, připravovanými úpravami předpisů, bezpečnostními trendy a hrozbami, závěry z vyšetřování bezpečnostních incidentů, trendy v oblasti bezpečnostního výcviku a obecnými závěry z provozní monitorovací činnosti na národní úrovni.


Obsah:

Úvodní znalostní test
Test za účelem posouzení odborných znalostí budoucího žadatele o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy
Neplatí pro držitele platného povolení k uskutečňování odborné přípravy.

Legislativní požadavky týkající se bezpečnosti a ochrany civilního letectví
Mezinárodní úmluvy, evropská legislativa, normy organizací ICAO a ECAC, národní legislativa, dokumenty vydávané Úřadem pro civilní letectví ČR

Předchozí protiprávní činy v oblasti civilního letectví, teroristické útoky a současné hrozby
Únosy, bombové útoky na letadlo, útoky na letištní infrastrukturu, útoky prostředky MANPADS, letadlo jako zbraň, další protiprávní činy + zdroje informací

Trendy v oblasti výcviku a ochrany civilního letectví před protiprávními činy
Současně využívané výcvikové metody na národní, evropské i mezinárodní úrovni (rozdílné přístupy napříč EU v poskytování odborných příprav
jednotliví školitelé, akreditovaná výcviková střediska, centralizace přezkušování, e-learning atd.)

Povinnosti školitele
Místnost a její vybavení, max. počet účastníků, harmonogram školení s ohledem na přestávky a praktická cvičení (kde použito), kontrola totožnosti účastníků a ověření spolehlivosti (kdy nutno), příprava (obsahové náležitosti, pomůcky, seznamy), oznamovací povinnost, kontroly provádění odborných příprav atd.

Základní náležitosti odborných příprav

 
  • Specifika provádění odborné přípravy a přezkušování

  • Odborná příprava

  • Standardizovaná zkouška vyhodnocování snímků

  • Osvědčení nebo schválení

  • Aktualizační školení

  • Vyučovací metody

Doklad o absolvování odborné přípravy
Náležitosti dokladu o absolvování odborné přípravy, podmínky pro jeho vystavení, povinnosti školitele

Záznamy o poskytnutých odborných
Jednotlivé typy záznamů (obsahové náležitosti), doba jejich uchovávání, způsoby uchovávání
formát apod.

Objednat
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky