Aktualizace odborné přípravy - AVSEC Training

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

COVID-19? Nabízíme řešení v oblasti bezpečnostních školení - KONTAKTUJTE NÁS

ODBORNÉ PŘÍPRAVY
Aktualizace odborné připravy

A3

Aktualizace odborné přípravy

k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti

Podrobnosti o přípravě

Objednat
 

F1

Aktualizace odborné přípravy
Podrobnosti o přípravě

Objednat
 

F2

Průběžná odborná příprava osob

obsluhujících bezpečnostní zařízení

Podrobnosti o přípravě

Objednat
 
 

Podrobnosti o přípravách

A3

Aktualizace odborné přípravy

k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti

Jedná se o školení v celkovém rozsahu 2 hodiny.

Platnost školení je 2 roky.

Cílem školení, jak už sám název napovídá, je seznámit účastníka s bezpečnostními riziky v oblasti civilního letectví s ohledem na poslední vývoj a změny, které nastaly. Jedná se o vývoj teroristických skupin a činů, které v posledním období spáchali, změny v legislativě a interních postupech či metodikách, upozornění na neustále se opakující přestupky. Nezbytnou součástí školení je osvěžení již nabytých informací o situacích, se kterými se mohou setkat a připravit se, jak na ně reagovat.

Jedná se o připomenutí již nabytých znalostí a doplnění znalostí o nejnovější informace z oblastí stanovených v cíli odborné přípravy A1 - Obecné odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti anebo A2 - Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti.

Objednat
 
 

-  

 

F1

Aktualizace odborné přípravy

 
 

Jedná se o školení v celkovém rozsahu 2 hodiny pro každou aktualizovanou odbornou přípravu.

Platnost školení je 2 roky.

Cílem školení, jak už sám název napovídá, je seznámit účastníka s novinkami a změnami, které nastali od posledního školení. Obsah je totožný s původní odbornou přípravou, přičemž důraz je kladen na legislativní úpravy, mimořádné události, interní změny v postupech a zjištěné nedostatky, které nastaly v období od posledního školení.

Jedná se o udržení potřebných znalostí a schopností získaných v rámci odborné přípravy a obdržení aktuálních informací v dané oblasti výkonu své činnosti s důrazem na informace týkající se pracovní náplně školené osoby.

 
Objednat
 
 

-  

 

F2

Průběžná odborná příprava osob

obsluhujících bezpečnostní zařízení

 
 

Jedná se o školení v celkovém rozsahu 8 hodiny.

Toto školení probíhá v období 6 měsíců a je ukončeno standardizovanou zkouškou.

Platnost školení je 6 měsíců.

Cílem školení je průběžně se procvičovat ve vyhodnocování snímků pořízených používaným bezpečnostním zařízením v rozsahu oblasti, kterou daný pracovník vykonává (osoby, kabinová a zapsaná zavazadla, náklad a pošta, pošta a materiály leteckého dopravce, palubní zásoby a letištní dodávky). Vyhodnocované snímky přitom plně reflektují nové trendy v zakázaných předmětech.

Jedná se o udržení optimální úrovně výkonnosti pracovníků obsluhujících bezpečnostní zařízení.

 
Objednat
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky