Konzultace - AVSEC Training

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Odborné konzultace

Přijímání nové legislativy

S ohledem na neustálé změny v evropské i národní legislativě nabízíme konzultace při nastavování nových bezpečnostních opatření a postupů, při vytváření nových interních metodik, ale i při jejich revizi či aktualizaci tak, aby byla legislativa správně pochopena.

Státní dozor a inspekce Evropské komise

Kontrolní činnost příslušných orgánů s sebou vždy přináší vysoké nároky na odbornou komunikaci, v případě inspekcí Evropské komise navíc v anglickém jazyce, určitou nervozitu a nadměrnou administrativní zátěž v případě zjištění nedostatků.  Zajišťujeme přítomnost při provádění kontrolních monitorovacích činností a tedy odbornou pomoc, kterou lze předejít případným nesrovnalostem při výkladu jak kladených otázek, tak při podání vysvětlení jednotlivých postupů. Současně poskytujeme pomoc při písemné komunikaci s těmito institucemi tak, aby byla v souladu se správním řádem.

Vyhodnocování efektivnosti nastavených bezpečnostních opatření a postupů

Neustálý vývoj bezpečnostních zařízení, technologií, ale i legislativních požadavků má za následek různorodé kombinace využití těchto technických prostředků a postupů. Nabízíme nezávislé posouzení efektivnosti již nastavených bezpečnostních opatření a postupů a vytvoření návrhu případných zlepšení.

Objednat konzultaci

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky