Archiv - AVSEC Training

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

ARCHIV
Workshopy a semináře

Workshopy - připravujeme
 

Workshop on Security Culture

Klíčové prvky Security Culture v oblasti leteckého nákladu
13. října 2021

Klíčové prvky kultury bezpečnosti v oblasti leteckého nákladu. Význam a důležitost kultury bezpečnosti. Způsoby zavádění kultury bezpečnosti. Praktické nástroje pro využití v praxi.

Více o akci
 

Global Threats in Civil Aviation
Dvoudenní interaktivní workshop

Praha, 4. - 5. červen 2019

Předchozí protiprávní činy i současné hrozby. Bioterorismus a agroterorismus v praktických ukázkách. Zpověď únoskyně TWA 355 (1976). Sebeobrana a sebeovládání v krizových situacích.

Více o akci
 
Workshop pro AVSEC školitele 2018

Workshop pro AVSEC školitele 2018

Dvoudenní interaktivní workshop
Praha, 6. - 7. prosinec 2018

Pomůcky a nástroje k efektivnímu provedení praktických částí odborných příprav. Trendy a rozdílné přístupy v poskytování odborných příprav v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy napříč EU.

Více o akci
 
Workshop pro AVSEC školitele 2017

Workshop pro AVSEC školitele 2017

Dvoudenní interaktivní workshop
Praha, 26. - 27. září 2017

Změny v EU legislativě. Uznávání způsobilosti školitele a schopností osob nabytých v jiných členských státech EU. E-learning a nové nástroje v poskytování odborných přípravy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

Více o akci
 
Workshop on Behaviour Detection III

Workshop on Behaviour Detection III

Dvoudenní interaktivní workshop
Praha, 6. - 7. prosince 2016

Vizuální znaky podezřelého chování. Lidské chování a vědy jako psychologie, typologie, duševní a jiné poruchy, lingvistika, sociologie... Zjišťovací techniky - dotazování, vedení rozhovorů, zvyšování kognitivní zátěže

Více o akci
 
Workshop on Behaviour Detection II

Workshop on Behaviour Detection II

Dvoudenní interaktivní workshop
Praha, 27. - 28. duben 2016

Metodologie zajišťování potenciálně nebezpečných osob. Požadavky na kvalifikaci a průběžné vzdělávání analytiků lidského chování (tzv. Behaviour Detection Officers).

Více o akci
 
Workshop on Behaviour Detection

Workshop on Behaviour Detection

Jednodenní interaktivní workshop
Praha, 22. září 2015

Koncepce a aplikace analýzy lidského chování jako součást bezpečnostních opatření na mezinárodních letištích. Práce ECAC Behaviour Detection Study Group. Moderní technologie využívané v zahraničí.

Více o akci
 

Workshop pro školitele

Jednodenní seminář
Praha,19. května 2015

Změna zákona č. 49/1997 Sb. a nová koncepce AVSEC školení. Informace z pracovních skupin Evropské komise a nové nástroje pro průběžnou odbornou přípravu pracovníků provádějících vyhodnocování snímků RTG zařízení.

Best Practices for Internal Auditors (cargo & mail)
Jednodenní interaktivní workshop
Brno, 21. dubna 2015

Úloha a požadavky na osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Právní předpisy a metody využívané pro kontrolní činnost. Systém vyhodnocování zjištěných skutečností, navrhování nápravných opatření a vypracování zprávy o kontrolní činnosti.


Best Practices for Internal Auditors (cargo & mail)
Jednodenní interaktivní workshop
Praha, 15. dubna 2015

Úloha a požadavky na osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Právní předpisy a metody využívané pro kontrolní činnost. Systém vyhodnocování zjištěných skutečností, navrhování nápravných opatření a vypracování zprávy o kontrolní činnosti.

 

Byli jsme oficiálním partnerem následujících akcí:

Air Transport Security 2016
Praha, 23. listopad 2016
www.safsecprague.com

Více o akci
 

BAS 2016 (On Board Aicraft Security)
Bratislava, 19-21. říjen 2016

Více o akci
 

Air Transport Security 2015
Praha, 18. listopad 2015
www.safsecprague.com

Více o akci
 
 
 

Prohlédněte si workshopy a semináře, které pro Vás aktuálně připravujeme

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky