Mezinárodní normy - AVSEC Training

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Mezinárodní normy

Důležitou nornou na mezinárodní úrovni je Úmluva o mezinárodním civilním letectví (dále jen Úmluva) a její přílohy. Tato Úmluva byla vyhlášena ve Sbírce zákonů a nařízení České republiky jako zákon č. 147/1947 Sb. dne 20. srpna 1947. Touto Úmluvou se zřizuje Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO - International Civil Aviation Organisation)

Úmluva o mezinárodním civilním letectví

Stáhnout v češtině (formát PDF)
 

Tato Úmluva má v současné době 19 příloh. Pro ochranu civilního letectví je stěžejním dokumentem příloha č. 17, publikovaná v České republice jako letecký předpis L17 Bezpečnost - Ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy.

L17 Bezpečnost - Ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy

 
Stáhnout v češtině (formát PDF)
 

Vzhledem k tomu, že příloha č. 17 byla přijata až v březnu roku 1974, byly některé části týkající se ochrany civilního letectví před protiprávními činy uvedeny v příloze č. 6. Při vzniku přílohy č. 17 však do ní nebyly převzaty.

 

L6 Provoz letadel

 
Stáhnout v češtině (formát PDF)

L6/I

 
Stáhnout v češtině (formát PDF)

L6/II

 
Stáhnout v češtině (formát PDF)

L6/III

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky