Náklad a pošta - AVSEC Training

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

COVID-19? Nabízíme řešení v oblasti bezpečnostních školení - KONTAKTUJTE NÁS

ODBORNÉ PŘÍPRAVY
Náklad a pošta

C3

Odborná příprava osob

provádějících bezpečnostní kontroly nákladu nebo pošty jiné než detekční kontroly

Podrobnosti o přípravě

Objednat
 

C11

Odborná příprava osob

provádějících detekční kontroly nákladu a pošty bez využití RTG

Podrobnosti o přípravě

Objednat
 

C12

Odborná příprava osob

provádějících detekční kontroly nákladu a pošty s využitím RTG

Podrobnosti o přípravě

Objednat
 
 
 

Podrobnosti o přípravách

 

C3

Odborná příprava osob

provádějících bezpečnostní kontroly nákladu nebo pošty jiné než detekční kontroly

 
 

Jedná se o jednodenní školení v celkovém rozsahu 6 hodin včetně praktického cvičení.

Platnost školení je 2 roky.

Cílem školení je získání potřebných znalostí pro provádění bezpečnostních kontrol nákladu nebo pošty, a to jiných než detekčních. Účastník si osvojí požadavky na přepravu leteckého nákladu a letecké pošty spolu s požadavky na přebírání zásilek od dopravců.


Obsah:

Předchozí protiprávní činy v oblasti civilního letectví, teroristické útoky a současné hrozby
Únosy, bombové útoky na letadlo, útoky na letištní infrastrukturu, útoky prostředky MANPADS, letadlo jako zbraň, další protiprávní činy

Příslušné právní požadavky
Mezinárodní úmluvy, evropská legislativa, normy organizací ICAO a ECAC, národní legislativa, dokumenty vydávané
Úřadem pro civilní letectví

Cíle a organizace ochrany letectví, povinnosti a odpovědnosti osob provádějících bezpečnostní kontroly v dodavatelském řetězci
ICAO, ECAC, IATA, Ministerstvo dopravy ČR, Úřad pro civilní letectví, bezpečnostní složky, subjekty dodavatelského řetězce (odesílatel, známý odesílatel, přepravce, schválený agent, stálý odesílatel), letecký nákladový list, logistika, zajištění bezpečnosti na letišti a v rámci dodavatelského řetězce

Postupy pro zastavení osob a okolnosti, za nichž by osoby měly být zastaveny nebo nahlášeny

Postupy ohlašování
Způsoby a obsah hlášení, komunikace, informační toky, specifika daného subjektu (telefonní čísla, apod.)

Určování zakázaných předmětů
Kategorie zakázaných předmětů, rozdíly v klasifikaci zakázaných předmětů v kabinových, zapsaných zavazadlech a nákladem, poštou

Reakce na odhalení zakázaných předmětů
Postupy při odhalení jednotlivých kategorií zakázaných předmětů

Jak lze ukrýt zakázané předměty
Praktické nácviky ukrývání zakázaných předmětů

Požadavky na ochranu nákladu a pošty

Pečetění a jiné možnosti zajištění ochrany zásilek

Požadavky na přepravu
Zásady bezpečnosti během přepravy, přepravce, subdodavatelé, doklady totožnosti


Kromě toho, pokud je osoba držitelem letištního identifikačního průkazu, odborná příprava také zahrnuje:

Konfigurace stanoviště detekční kontroly a postupy detekční kontroly
Konfigurace stanoviště, typy bezpečnostních zařízení, postupy při jejich využívání

Kontrola vstupu a příslušné postupy detekční kontroly
Prostory na letišti, oprávněnost vstupu, povolení k vjezdu, detekční kontroly

Letištní identifikační průkazy používané na letišti
Legislativní nároky na IDC, druhy, používání IDC, sankce za zneužití, specifika a druhy IDC a vjezdových povolení daného subjektu

Postupy ohlašování
Způsoby a obsah hlášení, komunikace, informační toky, specifika daného subjektu (telefonní čísla, apod.)

Reakce na události související s bezpečností
Nestandardní situace, mimořádné bezpečnostní situace a mimořádné události

 
Objednat
 
 
 

-  

 

C11

Odborná příprava osob

provádějících detekční kontroly nákladu a pošty bez využití RTG

 
 

Jedná se o dvoudenní školení v celkovém rozsahu 8 hodin, včetně praktického cvičení a praxe. Školení je možné provést i jako celodenní po předchozí domluvě.

V případě osob, které již absolvovali odbornou přípravu B11 se jedná o jednodenní školení v celkovém rozsahu 4 hodin, včetně praktického cvičení a praxe.

Platnost školení je 2 roky.

Cílem školení je získání potřebných znalostí pro provádění detekčních kontrol leteckého nákladu a letecké pošty, a to bez využití RTG. Účastník bude schopen kromě provádění ruční prohlídky používat k detekčním kontrolám jiné technické prostředky, jako např. zařízení pro stopovou detekci výbušnin nebo zařízení pro detekci kovů.


Obsah:

Předchozí protiprávní činy v oblasti civilního letectví, teroristické útoky a současné hrozby
Únosy, bombové útoky na letadlo, útoky na letištní infrastrukturu, útoky prostředky MANPADS, letadlo jako zbraň, další protiprávní činy

Příslušné právní požadavky
Mezinárodní úmluvy, evropská legislativa, normy organizací ICAO a ECAC, národní legislativa, dokumenty vydávané
Úřadem pro civilní letectví

Cíle a organizace ochrany letectví, povinnosti a odpovědnosti osob provádějících bezpečnostní kontroly v dodavatelském řetězci
ICAO, ECAC, IATA, Ministerstvo dopravy ČR, Úřad pro civilní letectví, bezpečnostní složky, subjekty dodavatelského řetězce (odesílatel, známý odesílatel, přepravce, schválený agent, stálý odesílatel), letecký nákladový list, logistika, zajištění bezpečnosti na letišti a v rámci dodavatelského řetězce

Určování zakázaných předmětů
Kategorie zakázaných předmětů, rozdíly v klasifikaci zakázaných předmětů v kabinových, zapsaných zavazadlech a nákladem, poštou

Reakce na odhalení zakázaných předmětů
Postupy při odhalení jednotlivých kategorií zakázaných předmětů

Bezpečnostní vybavení a metody detekční kontroly
Způsob používání, schopnosti a omezení bezpečnostních zařízení, detekční kontroly nákladu a pošty

Jak lze ukrýt zakázané předměty
Praktické nácviky ukrývání zakázaných předmětů

Mimořádné události
Letištní pohotovostní plány, druhy mimořádných událostí (mimořádné události, mimořádné bezpečnostní situace, nestandardní situace), postupy v případě mimořádných událostí, součinnost bezpečnostních složek, řízení při mimořádných událostech a odpovědnosti jednotlivých osob

Požadavky na ochranu nákladu a pošty

Pečetění a jiné možnosti zajištění ochrany zásilek

Požadavky na detekční kontrolu nákladu a pošty, výjimky a zvláštní bezpečnostní postupy
Požadavky na detekční kontroly, osvobození od detekčních kontrol, bezpečnostní kontroly zásilek od jiného subjektu či subdodavatele, nebezpečné zboží (DGR)

Metody detekční kontroly, které jsou vhodné pro různé druhy nákladu a pošty

Typy detekčních kontrol, kdy využít ruční prohlídku

Ruční prohlídka
Legislativní požadavky, zásady ruční prohlídky a spolupráce na stanovišti detekční kontroly, praktický výcvik dohledávání zakázaných předmětů

Požadavky na přepravu
Zásady bezpečnosti během přepravy, přepravce, subdodavatelé, doklady totožnosti

 
Objednat
 
 

-  

 

C12

Odborná příprava osob

provádějících detekční kontroly nákladu a pošty s využitím RTG

 
 

Jedná se o čtyřdenní školení v celkovém rozsahu 24 hodin, včetně praktického cvičení a praxe.

V případě osob, které již absolvovali odbornou přípravu B12 se jedná o dvoudenní školení v celkovém rozsahu 8 hodin, včetně praktického cvičení a praxe. Školení může být provedeno jako celodenní po předchozí domluvě.

V případě osob, které již absolvovali odbornou přípravu C11 se jedná o dvoudenní školení v celkovém rozsahu 16 hodin, včetně praktického cvičení a praxe.

Platnost školení je 2 roky.

Každých šest měsíců je nutné absolvovat odbornou přípravu F2 Průběžná odborná příprava osob obsluhujících bezpečnostní zařízení.

Cílem školení je získání potřebných znalostí pro provádění detekčních kontrol leteckého nákladu a letecké pošty, a to s využitím RTG. Účastník bude schopen kromě provádění ruční prohlídky používat k detekčním kontrolám jiné technické prostředky, jako např. zařízení pro stopovou detekci výbušnin nebo zařízení pro detekci kovů, a dále vyhodnocovat snímky pořízené prostřednictvím RTG.


Obsah:

Předchozí protiprávní činy v oblasti civilního letectví, teroristické útoky a současné hrozby
Únosy, bombové útoky na letadlo, útoky na letištní infrastrukturu, útoky prostředky MANPADS, letadlo jako zbraň, další protiprávní činy

Příslušné právní požadavky
Mezinárodní úmluvy, evropská legislativa, normy organizací ICAO a ECAC, národní legislativa, dokumenty vydávané
Úřadem pro civilní letectví

Cíle a organizace ochrany letectví, povinnosti a odpovědnosti osob provádějících bezpečnostní kontroly v dodavatelském řetězci
ICAO, ECAC, IATA, Ministerstvo dopravy ČR, Úřad pro civilní letectví, bezpečnostní složky, subjekty dodavatelského řetězce (odesílatel, známý odesílatel, přepravce, schválený agent, stálý odesílatel), letecký nákladový list, logistika, zajištění bezpečnosti na letišti a v rámci dodavatelského řetězce

Určování zakázaných předmětů
Kategorie zakázaných předmětů, rozdíly v klasifikaci zakázaných předmětů v kabinových, zapsaných zavazadlech a nákladem, poštou

Reakce na odhalení zakázaných předmětů
Postupy při odhalení jednotlivých kategorií zakázaných předmětů

Bezpečnostní vybavení a metody detekční kontroly
Způsob používání, schopnosti a omezení bezpečnostních zařízení, detekční kontroly nákladu a pošty

Jak lze ukrýt zakázané předměty
Praktické nácviky ukrývání zakázaných předmětů

Mimořádné události
Letištní pohotovostní plány, druhy mimořádných událostí (mimořádné události, mimořádné bezpečnostní situace, nestandardní situace), postupy v případě mimořádných událostí, součinnost bezpečnostních složek, řízení při mimořádných událostech a odpovědnosti jednotlivých osob

Požadavky na ochranu nákladu a pošty

Pečetění a jiné možnosti zajištění ochrany zásilek

Požadavky na detekční kontrolu nákladu a pošty, výjimky a zvláštní bezpečnostní postupy

Požadavky na detekční kontroly, osvobození od detekčních kontrol, bezpečnostní kontroly zásilek od jiného subjektu či subdodavatele, nebezpečné zboží (DGR)

Metody detekční kontroly, které jsou vhodné pro různé druhy nákladu a pošty

Typy detekčních kontrol, kdy využít ruční prohlídku

Ruční prohlídka
Legislativní požadavky, zásady ruční prohlídky a spolupráce na stanovišti detekční kontroly, praktický výcvik dohledávání zakázaných předmětů

Obsluha používaného technického zařízení

Vyhodnocování snímků pořízených bezpečnostním vybavením

Požadavky na přepravu

Zásady bezpečnosti během přepravy, přepravce, subdodavatelé, doklady totožnosti

 
Objednat
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky