Národní předpisy - AVSEC Training

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Národní předpisy

Základním právním předpisem v České republice je zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikaní (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o civilním letectví).

Ochrany civilního letectví před protiprávními činy se týká především část osmá. Ta byla novelizována zákonem c. 127/2014 Sb., o změně zákona o civilním letectví.

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout v češtině (formát PDF)
 

Prováděcím předpisem k tomuto zákonu je pak vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně a doplnění vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb. V souvislosti se změnou zákona o civilním letectví byl i tento předpis novelizován, a to vyhláškou č. 270/2014 Sb.

Vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně a doplnění vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb.

 
Stáhnout v češtině (formát PDF)
 

Předpisy řady L naleznete v sekci Mezinárodní normy

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky