Povědomí v oblasti bezpečnosti - AVSEC Training

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

COVID-19? Nabízíme řešení v oblasti bezpečnostních školení - KONTAKTUJTE NÁS

ODBORNÉ PŘÍPRAVY
Příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti

A1

Obecná odborná příprava
ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti

Tato odborná příprava je určena pro pracovníky známého odesílatele (stálé, dočasné nebo zaměstnance agentury, řidiče), kteří mají přístup k leteckému nákladu nebo letecké poště.

Povinnost absolvovat tuto odbornou přípravu mají také všechny osoby, které se podílejí na vyzvedávání, přepravě, skladování a předávání leteckého nákladu nebo letecké pošty, u nichž byly provedeny bezpečnostní kontroly jménem schváleného agenta, známého odesílatele nebo stálého odesílatele.


Poslední kategorií osob, které musí absolvovat tuto odbornou přípravu, jsou všechny osoby, které mají přístup k palubním zásobám nebo letištním dodávkám.


Podrobnosti o přípravě

Objednat
 

A2

Odborná příprava
ke zvyšování povědomí v oblasti

Tato odborná příprava je určena pro pracovníky známého odesílatele (stálé, dočasné nebo zaměstnance agentury, řidiče), kteří mají přístup k leteckému nákladu nebo letecké poště.

Povinnost absolvovat tuto odbornou přípravu mají také všechny osoby, které se podílejí na vyzvedávání, přepravě, skladování a předávání leteckého nákladu nebo letecké pošty, u nichž byly provedeny bezpečnostní kontroly jménem schváleného agenta, známého odesílatele nebo stálého odesílatele.


Poslední kategorií osob, které musí absolvovat tuto odbornou přípravu, jsou všechny osoby, které mají přístup k palubním zásobám nebo letištním dodávkám.


Podrobnosti o přípravě

Objednat
 
 

Podrobnosti o přípravách

 

A1

Obecná odborná příprava
ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti

 
 

Jedná se o školení v celkovém rozsahu 2 hodiny.

Platnost školení je 2 roky.

Cílem školení je seznámit účastníka s bezpečnostními riziky v oblasti civilního letectví. Kromě všeobecných informací získá navíc účastník pohled na nevšední situace v oblasti, ve které působí (známý odesílatel, dopravce apod.), se kterými se může setkat a naučí se jak na ně reagovat.


Obsah:

Předchozí protiprávní činy v oblasti civilního letectví, teroristické útoky a současné hrozby
Únosy, bombové útoky na letadlo, útoky na letištní infrastrukturu, útoky prostředky MANPADS, letadlo jako zbraň, další protiprávní činy

Příslušné právní požadavky
Mezinárodní úmluvy, evropská legislativa, normy organizací ICAO a ECAC, národní legislativa, dokumenty vydávané Úřadem pro civilní letectví

Cíle a organizace ochrany letectví, povinnosti a odpovědnosti osob provádějících bezpečnostní kontroly
ICAO, ECAC, IATA, Ministerstvo dopravy ČR, Úřad pro civilní letectví, bezpečnostní složky, zajištění bezpečnosti na letišti

Postupy ohlašování
Způsoby a obsah hlášení, komunikace, informační toky, specifika daného subjektu (telefonní čísla, apod.)

Reakce na události související s bezpečností
Nestandardní situace, mimořádné bezpečnostní situace a mimořádné události

Místní podmínky a povinnosti podle konkrétního zařazení pracovníka
Specifika daného subjektu (včetně znalosti objektu), povinnosti a odpovědnosti pracovníka, vnitřní metodiky apod.

 
Objednat
 
 

-  

 

A2

Odborná příprava
ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti

 
 

Jedná se o školení v celkovém rozsahu 4 hodin.

Součástí školení je prohlídka letiště, na kterém bude účastník školení vykonávat svou činnost. Tato prohlídka může být nahrazena virtuální prohlídkou nebo prezentací zahrnující veškeré náležitosti, aby byl účastník schopen orientace na budoucím působišti.

Platnost školení je 2 roky.

Cílem školení je seznámit účastníka s bezpečnostními riziky v oblasti civilního letectví, požadavky letištní identifikační průkazy, bezpečnostní kontroly a chování osob při jejich provádění. Nedílnou součástí školení je získání povědomí o situacích, se kterými se mohou setkat a připravit se, jak na ně reagovat.


Obsah:

Předchozí protiprávní činy v oblasti civilního letectví, teroristické útoky a současné hrozby
Únosy, bombové útoky na letadlo, útoky na letištní infrastrukturu, útoky prostředky MANPADS, letadlo jako zbraň, další protiprávní činy

Příslušné právní požadavky
Mezinárodní úmluvy, evropská legislativa, normy organizací ICAO a ECAC, národní legislativa, dokumenty vydávané
Úřadem pro civilní letectví

Cíle a organizace ochrany letectví, povinnosti a odpovědnosti osob provádějících bezpečnostní kontroly
ICAO, ECAC, IATA, Ministerstvo dopravy ČR, Úřad pro civilní letectví, bezpečnostní složky, zajištění bezpečnosti na letišti

Konfigurace stanoviště detekční kontroly a postupy detekční kontroly
Konfigurace stanoviště, typy bezpečnostních zařízení, postupy při jejich využívání

Kontrola vstupu a příslušné postupy detekční kontroly
Prostory na letišti, oprávněnost vstupu, povolení k vjezdu, detekční kontroly

Letištní identifikační průkazy používané na letišti
Legislativní nároky na IDC, druhy, používání IDC, sankce za zneužití, specifika a druhy IDC a vjezdových povolení daného subjektu

Postupy ohlašování
Způsoby a obsah hlášení, komunikace, informační toky, specifika daného subjektu (telefonní čísla, apod.)

Reakce na události související s bezpečností
Nestandardní situace, mimořádné bezpečnostní situace a mimořádné události

Místní podmínky a povinnosti podle konkrétního zařazení pracovníka
Specifika daného subjektu (včetně znalosti objektu), povinnosti a odpovědnosti pracovníka, vnitřní metodiky apod.

 
Objednat
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky