Posádky letadel a ochrana letadla - AVSEC Training

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

COVID-19? Nabízíme řešení v oblasti bezpečnostních školení - KONTAKTUJTE NÁS

ODBORNÉ PŘÍPRAVY
Posádky letadel a ochrana letadla

D1

Odborná příprava posádek letadel
Podrobnosti o přípravě

Objednat
 

D2

Odborná příprava osob
provádějících bezpečnostní prohlídky letadel
Podrobnosti o přípravě

Objednat
 

D3

Odborná příprava osob
zajišťujících ochranu letadel
Podrobnosti o přípravě

Objednat
 
 

Podrobnosti o přípravách

D1

Odborná příprava posádek letadel

Jedná se o jednodenní školení v celkovém rozsahu 7 hodin.

Platnost školení je 2 roky.

Cílem školení je poskytnout členům posádky základní informace z oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.  Účastník získá kompletní informace potřebné k zvládnutí mimořádných situací za letu.


Obsah:

Předchozí protiprávní činy v oblasti civilního letectví, teroristické útoky a současné hrozby
Únosy, bombové útoky na letadlo, útoky na letištní infrastrukturu, útoky prostředky MANPADS, letadlo jako zbraň, další protiprávní činy

Příslušné právní požadavky
Mezinárodní úmluvy, evropská legislativa, normy organizací ICAO a ECAC, národní legislativa, dokumenty vydávané Úřadem pro civilní letectví

Cíle a organizace ochrany letectví, povinnosti a odpovědnosti osob provádějících bezpečnostní kontroly
ICAO, ECAC, IATA, Ministerstvo dopravy ČR, Úřad pro civilní letectví, bezpečnostní složky, subjekty dodavatelského řetězce (schválený dodavatel, známý dodavatel, letecký dopravce), zajištění bezpečnosti na letišti

Postupy kontroly vstupu
Prostory na letišti, oprávněnost vstupu, povolení k vjezdu, detekční kontroly

Systémy identifikačních průkazů používaných na letišti
Legislativní nároky na IDC, druhy, používání IDC, sankce za zneužití, specifika a druhy IDC a vjezdových povolení daného subjektu

Určování zakázaných předmětů
Kategorie zakázaných předmětů, rozdíly v klasifikaci zakázaných předmětů v kabinových, zapsaných zavazadlech a nákladem, poštou

Reakce na odhalení zakázaných předmětů
Postupy při odhalení jednotlivých kategorií zakázaných předmětů

Požadavky a techniky spojení zavazadla s cestujícím
Rekonciliace, proces rekonciliace, typologie podezřelých osob, profiling, nedoprovázená zavazadla

Požadavky na ochranu materiálů leteckého dopravce používaných pro odbavení cestujících a zavazadel
Palubní vstupenky, zavazadlové lístky, zásady pro uskladňování a nakládání s použitým materiálem leteckého dopravce, požadavky na pečetění a ochranu zásilek

Konfigurace typu (typů) letadel, v kterých má dotyčná osoba provádět svůj pracovní výkon
Typy letadel, specifika jednotlivých typů, kontrolované prostory, riziková místa

Opatření k zajištění bezpečnosti za letu
Opatření a kontroly před odletem, přístup k letadlu a na palubu, ochrana letadla, porušování kázně a pořádku na palubě, agresivní chování, reakce na únos, sabotáž, postupy pro zacházení se zbraněmi a nástražně výbušným systémem na palubě, podávání hlášení o událostech

Postupy pro přepravu zbraní
Podmínky přijetí zbraně k přepravě, přeprava v zapsaném zavazadle, přeprava jako náklad, postupy a informace mezi jednotlivými subjekty

Postupy pro ozbrojený bezpečnostní doprovod
Účast doprovodců na předletovém briefingu, koordinace postupů s posádkou, informování velitele letadla, problematika zainteresovaných států

Mimořádné události
Letištní pohotovostní plány, druhy mimořádných událostí (mimořádné události, mimořádné bezpečnostní situace, nestandardní situace), postupy v případě mimořádných událostí, součinnost bezpečnostních složek, řízení při mimořádných událostech a odpovědnosti jednotlivých osob

Postupy ohlašování
Způsoby a obsah hlášení, komunikace, informační toky, specifika daného subjektu (telefonní čísla, apod.)

Reakce na události související s bezpečností
Nestandardní situace, mimořádné bezpečnostní situace a mimořádné události, nácvik postupů při reakci na nezákonný zásah na palubě, nácvik sebeobranných prvků a poutacích technik

Místní podmínky a povinnosti podle konkrétního zařazení pracovníka
Specifika daného subjektu (včetně znalosti objektu), povinnosti a odpovědnosti pracovníka, vnitřní metodiky apod.

 
Objednat
 
 

-  

 

D2

Oborná příprava osob

provádějících bezpečnostní prohlídky letadel

 
 

Jedná se o jednodenní školení v celkovém rozsahu 4 hodin teorie + prohlídky letadla 1 hodina / typ letadla.

V případě osob, které již absolvovaly odbornou přípravu D1, se jedná o školení v celkovém rozsahu 2 hodin teorie + prohlídky letadla 1 hodina / typ letadla.

Platnost školení je 2 roky.

Cílem školení je získání potřebných znalostí pro provádění bezpečnostních prohlídek letadel, tedy znalosti zakázaných předmětů a jejich ukrytí a schopnosti reagovat při jejich nálezu.


Obsah:

Právní požadavky na bezpečnostní prohlídky letadel
Mezinárodní úmluvy, evropská legislativa, normy organizací ICAO a ECAC, národní legislativa, dokumenty vydávané Ministerstvem dopravy ČR, checklist

Konfigurace typu (typů) letadel, u nichž má dotyčná osoba provádět bezpečnostní prohlídky letadla
Typy letadel, specifika jednotlivých typů, kontrolované prostory, riziková místa

Určování zakázaných předmětů
Kategorie zakázaných předmětů, rozdíly v klasifikaci zakázaných předmětů v kabinových, zapsaných zavazadlech a nákladem, poštou

Jak lze ukrýt zakázané předměty
Praktické nácviky ukrývání zakázaných předmětů

Reakce na odhalení zakázaných předmětů
Postupy při odhalení jednotlivých kategorií zakázaných předmětů

Místní podmínky a povinnosti podle konkrétního zařazení pracovníka
Specifika daného subjektu (včetně znalosti objektu), povinnosti a odpovědnosti pracovníka, vnitřní metodiky apod.

 
Objednat
 
 

-  

 

D3

Oborná příprava osob

zajišťujících ochranu letadel

 
 

Jedná se o půldenní školení v celkovém rozsahu 2 hodiny teorie včetně praktického cvičení + prohlídky letadla 1 hodina / typ letadla.

Platnost školení je 2 roky.

Cílem školení je získání potřebných znalostí pro provádění bezpečnostních prohlídek letadel, tedy znalosti zakázaných předmětů a jejich ukrytí a schopnosti reagovat při jejich nálezu.


Obsah:

Ochrana letadla a zamezení neoprávněnému přístupu k letadlu
Preventivní opatření, nadstandardní bezpečnostní opatření, způsoby ochrany

Postupy pečetění letadel
Požadavky na pečetě, evidence

Systémy identifikačních průkazů používaných na letišti
Legislativní nároky na IDC, druhy, používání IDC, sankce za zneužití, specifika a druhy IDC a vjezdových povolení daného subjektu

Postupy pro zastavení osob a znalost okolností, za nichž by osoby měly být zastaveny nebo nahlášeny

Mimořádné události
Letištní pohotovostní plány, druhy mimořádných událostí (mimořádné události, mimořádné bezpečnostní situace, nestandardní situace), postupy v případě mimořádných událostí, součinnost bezpečnostních složek, řízení při mimořádných událostech a odpovědnosti jednotlivých osob

Místní podmínky a povinnosti podle konkrétního zařazení pracovníka
Specifika daného subjektu (včetně znalosti objektu), povinnosti a odpovědnosti pracovníka, vnitřní metodiky apod.

 
Objednat
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky