Mimořádné události a krizové situace - AVSEC Training

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

COVID-19? Nabízíme řešení v oblasti bezpečnostních školení - KONTAKTUJTE NÁS

ODBORNÉ PŘÍPRAVY
Mimořádné události a krizové stiuace

Letištní pohotovostní a krizové plánování (Aviation Emergency Response Planning) je proces přípravy na mimořádné situace a krizové stavy a je nedílnou součástí bezpečnostní strategie každého mezinárodního letiště. Jeho účelem je vytvoření vhodných podmínek pro zajištění připravenosti všech složek letiště na mimořádné stavy, včetně přímé kooperace s dalšími složkami a subjekty podílející se na leteckém provozu. Zkušenosti ukazují, že dobré a efektivní zvládání krizových událostí pramení v kvalitním procesu přípravy a plánování. Jedině tak lze zajistit co nejrychlejší obnovu a návrat leteckého provozu do standardního stavu a minimalizovat finanční materiální ztráty.

Nástrojem procesu pohotovostního a krizového plánování je mimo jiné správa pohotovostních a krizových dokumentů, prověřování jejich správnosti a účinnosti a proškolování zaměstnanců společnosti s touto problematikou.

V rámci přípravy na mimořádné a krizové události nabízíme školení, workshopy i individuální odborné konzultace v těchto oblastech:

seznámení se s legislativními požadavky (především letecké předpisy L13, L14 a L17 a Národního bezpečnostního programu) v oblasti letištního pohotovostního a krizového plánování

metodika tvorby a aktualizace letištních pohotovostních plánů i plánů krizové připravenosti

analýza a odborné posouzení současného stavu letištní bezpečnosti (SECURITY/SAFETY) ve vztahu ke vzniku krizových událostí

nastavení řídících mechanizmů pro zvládání krizových událostí

Pro další informace nás prosím kontaktujte na emailové adrese info@avsectraining.cz

 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky