Zpracování programů - AVSEC Training

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zpracování bezpečnostních programů

Každý subjekt, který musí podle národního bezpečnostního programu (dále jen „NBP“) používat normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy, musí mít dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 300/2008 zpracovaný bezpečnostní program. V tomto programu musí být popsány veškeré bezpečnostní opatření a postupy, kterými se subjekt musí řídit, aby dodržoval ustanovení NBP.

Kromě bezpečnostního programu letiště, který je schvalovaný Úřadem pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“), jsou bezpečnostní programy ostatních subjektů předkládány ÚCL na vyžádání.

V rámci našeho portfolia služeb nabízíme kompletní zpracování nebo pouze spolupráci na vytváření bezpečnostní programů.

Objednat konzultaci

 

Zpracování programů

Aktualizace programů

Revize programů

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky