Novinky - AVSEC Training

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

COVID-19? Nabízíme řešení v oblasti bezpečnostních školení - KONTAKTUJTE NÁS

Novinky

 
 
Workshop on Security Culture

Workshop on Security Culture

Po delší přestávce připravil tým AVSEC & Emergency Training online workshop zaměřený na klíčové prvky kultury bezpečnosti v oblasti leteckého nákladu. Workshop se uskutečnil dne 13. října 2021 ...

Celý článek

Praha, 13. října 2021

ICAO Air Cargo and Mail Security Course

ICAO Air Cargo and Mail Security Course

Ve dnech 20. až 24. ledna 2020 se na albánském Úřadu pro civilní letectví uskutečnil kurz ICAO zaměřený na ochranu leteckého nákladu a pošty před protiprávními činy. Kurz proběhl pod vedením dvou ICAO školitelů, pana Urbana Blaznika (Slovinsko) a Ing. Jany Podolkové (AVSEC & Emergency Training, Česká republika). ..

Celý článek

Praha, 25. ledna 2020

Airbus A320 CEET (Cabin Emergency Evacuation Trainer)

Airbus A320 CEET (Cabin Emergency Evacuation Trainer)

Na přelomu listopadu a prosince 2019 jsme měli možnost předat své znalosti v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy zástupci lucemburské letecké společnosti, který v Praze absolvoval odbornou přípravu pro bezpečnostní manažery, osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality a školitele pod vedením Ing. Jany Podolkové. Právě při těchto školeních ...

Celý článek

Praha, 30. listopadu 2019

Mezinárodní Aviation Safety & Security konference

Mezinárodní Aviation Safety & Security konference

Dne 20. listopadu 2019 se na Letišti Václava Havla Praha konal 13. ročník Mezinárodní Aviation Safety & Security konference, konkrétně část zaměřená na ochranu před protiprávními činy. I letošní ročník byl zaměřený na současné hrozby v civilním letectví, a dále na problematiku návratu osob z řad Islámského státu zpět do svých zemí a implementaci moderních trendů ...

Celý článek

Praha, 21. listopadu 2019

Bioterorismus: Nová hrozba v civilním letectví?

Bioterorismus: Nová hrozba v civilním letectví?
Global Threats in Civil Aviation Workshop

V rámci workshopu zaměřeného na globální hrozby v civilním letectví, který se konal ve dnech 4. – 5. června 2019 se v Praze, představil pan Karel Lehmert možnosti zneužití běžně dostupných látek k výrobě výbušných a zápalných směsí. Může být bioterorismus (za použití přírodních látek např. cukru) a agroterorismus (za použití zemědělských produktů např. hnojiva) skutečně novou hrozbou v oblasti civilního letectví? ...

Celý článek

Praha, 6. června 2019

Sebeobrana a sebeovládání v krizových situacích

Sebeobrana a sebeovládání v krizových situacích
Global Threats in Civil Aviation Workshop

Důležitým prvkem výcviku jak palubního personálu, tak i bezpečnostních pracovníků letiště, je bezpochyby sebeobrana jako součást reakce na porušování kázně a pořádku, agresivní chování, včetně využití poutacích technik. Součástí výcviku by měly být i nácviky sebeovládání v krizových situacích. Účastníci workshopu zaměřeného na globální hrozby  ...

Celý článek

Praha, 6. června 2019

Julienne Bušić: Únos letu TWA 355

Julienne Bušić: Únos letu TWA 355
Speciální host Global Threats in Civil Aviation Workshop

V oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy víceméně nelze být proaktivní. Veškerá bezpečnostní opatření a postupy byly nastaveny až v důsledku již provedených protiprávních činů, aby byli pachatelé odrazeni od páchání takovýchto činností nebo jim v tom bylo zabráněno v budoucnu. Co vede člověka ke spáchání protiprávního činu jako je například únos letadla?  ...

Celý článek

Praha, 6. června 2019

Global Threats in Civil Aviation Workshop 2019

Global Threats in Civil Aviation Workshop 2019

Ve dnech 4. – 5. června 2019 organizoval AVSEC & Emergency Training v Praze workshop zaměřený na globální hrozby v civilním letectví. Zúčastnili se ho zástupci z Německa, Lotyšska, Ruské federace, Slovenska a České republiky. V rámci workshopu byly shrnuty dosavadní typy hrozeb jako jsou únosy a bombové útoky, a zdůrazněna důležitost jak klasického profilingu, tak i využití moderních kamerových  ...

Celý článek

Praha, 6. června 2019

ECAC Workshop: Vnitřní hrozby v civilním letectví

ECAC Workshop: Vnitřní hrozby v civilním letectví

Ve dnech 11. – 12. prosince 2018 hostil irský Úřad pro civilní letectví workshop zaměřený na vnitřní hrozby v civilním letectví, který pořádal ECAC (Evropská konference pro civilní letectví). S ohledem na aktuálnost daného problému se workshopu zúčastnili nejen zástupci členských států ECAC a Evropské komise, ale také ...

Celý článek

Dublin, 13. prosince 2018

Workshop pro AVSEC školitele 2018

Workshop pro AVSEC školitele 2018

Ve dnech 6. – 7. prosince 2018 AVSEC & Emergency Training organizoval v Praze již třetí Workshop pro školitele ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Tentokrát se ho účastnili zástupci z Velké Británie, Belgie, Bosny a Hercegoviny, Švýcarska a České republiky. Úvodem byla řešena problematika uznávání bezpečnostních školení a kvalifikace školitelů, rozdílný přístup...

Celý článek

Praha, 8. prosince 2018

Safety & Security Konference 2018

Safety & Security Konference 2018

Letošní ročník konference, konkrétně část zaměřená na ochranu před protiprávními činy, se konala dne 21. listopadu 2018 na Letišti Václava Havla Praha. Cílem konference představit nové hrozby, ať už se jednalo o zakázané předměty nekovového charakteru, kybernetické hrozby, využití biologických či chemických zbraní na palubách letadel, využití ručních protiletadlových raketových střel či dronů proti letecké dopravě. ...

Celý článek

Praha, 21. listopadu 2018

 
Vibra 2018

Vibra 2018
Modern Psychophysiology, The VibraImage Technology

První vědeckou konferenci zabývající se technologií VibraImage, která se konala 28. - 29. června 2018, pořádala společnost ELSYS Corp. v Petrohradě (Ruská Federace). První den se konala konference v ruském jazyce, druhý den v angličtině. Této části se zúčastnili i zástupci Japonska, Číny a Jižní Koreji.  ...

Celý článek

Petrohrad, 29. června 2018

ECAC Workshop: Inovace v AVSEC

ECAC Workshop: Inovace v AVSEC

Ve dnech 4. – 5. června 2018 pořádal ECAC (Evropská konference pro civilní letectví) v Paříži workshop zaměřený na možné inovace v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Tato oblast je velmi přísně regulovaná právními předpisy a zavádění inovativních opatření by tedy znamenalo...

Celý článek

Paříž,  6. června 2018

ICAO Risk Management Workshop

ICAO Risk Management Workshop
Kurz pro ICAO školitele

Ve dnech 17. a 18. května 2018 se konal ve výcvikovém středisku ICAO v Doncasteru (Velká Británie) kurz pro ICAO školitele zaměřený na poskytování ICAO Risk Management workshopů. Účastníky kurzu byli vybraní ICAO školitelé z Velké Británie, Irska, ...

Celý článek

Doncaster, 19. května 2018

 
 
 
Bul Air: Pohotovostní plánování

Bul Air: Pohotovostní plánování

Bylo nám potěšením předat naše zkušenosti z oblasti pohotovostního plánování zástupcům letecké společnosti Bul Air. Dne 5. února 2018 jsme v sídle společnosti v Sofii (Bulharsko) poskytly školení zaměřené na základní prvky této problematiky. Účastníci byli seznámeni s legislativními požadavky, odpovědnostmi a kompetencemi ...

Celý článek

Sofie, 6. února 2018

Air Transport Security 2017

Air Transport Security 2017
6. ročník této konference se konal 22. listopadu 2017 na Letišti Václava Havla Praha v kongresovém centru. Letos se konference zaměřovala na nové hrozby, které ohrožují bezpečnost civilního letectví. Řešila se tedy otázka, co by se mohlo zavést, kdyby k takové situaci došlo a jak k tomu přistupují organizace zabývající se ochranou civilního letectví (EASA, ICAO). ...

Celý článek

Praha, 22. listopad 2017

Konference Bezpečný Event

Konference Bezpečný Event
Ochrana měkkých cílů
Na této konferenci, která se konala dne 15. listopadu 2017 nás odborníci seznámili se současným pohledem na problematiku měkkých cílů. Tuto problematiku s námi rozebrali nejen odborníci zabývající se ochranou, ale i specialisté, kteří poukázali na psychiku pachatelů. ...

Celý článek

Praha, 15. listopad 2017

Workshop pro AVSEC školitele 2017

Workshop pro AVSEC školitele 2017
Ve dnech 26. – 27. září 2017 se uskutečnil v Praze Workshop pro školitele ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Zúčastnili se ho zástupci z Německa, Itálie, Polska, Bosny a Hercegoviny, Lotyšska, Slovenska a České republiky. V průběhu workshopu byla řešena problematika uznávání bezpečnostních školení a kvalifikace školitelů napříč Evropskou unií. Důraz byl kladen především na rozlišný přístup v poskytování těchto odborných příprav, využívání e-learningu a problematiku ověřování certifikátů. ...

Celý článek

Praha, 30. září 2017

Školení první pomoci

Školení první pomoci

Jednou z důležitých částí výcviku posádek letadel je školení první pomoci. Toto školení proběhlo dne 10. června 2017 v prostorách společnosti Czech Airlines Training Centre. Kromě postupů pro případ běžných zranění, byly účastníci seznámeni s příznaky mozkové příhody, srdečního infarktu, hypoglykemického šoku a epileptického záchvatu. V rámci praktické části ...

Celý článek

Praha, 15. června 2017

Certifikační kurz ICAO školitelů pro oblast AVSEC

Certifikační kurz ICAO školitelů pro oblast AVSEC

V týdnu od 12. do 16. prosince 2016 se konal ve výcvikovém středisku ICAO v Doncasteru (Velká Británie) certifikační kurz ICAO školitelů pro oblast ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Účastníky kurzu byli vybraní školitelé z Irska, Velké Británie, Nigérie a Slovinska. Českou republiku reprezentovala Ing. Jana Podolková, AVSEC & Emergency Training. ...

Celý článek

Doncaster, 18. prosinec 2016

Workshop on Behaviour Detection III

Workshop on Behaviour Detection III

Ve dnech 6. – 7. prosince 2016 se uskutečnil v Praze Workshop on Behaviour Detection III. Zúčastnili se ho zástupci z Německa, Rumunska, Polska, Slovenska, Srbska a České republiky. V průběhu posledního workshopu na téma rozpoznávání abnormalit v chování osob v prostředí letišť si účastníci mimo jiné aktivně vyzkoušeli dotazovací techniky a rozpoznávání tzv. mikrovýrazů v obličeji dotazovaných osob.

Celý článek

Praha, 10. prosinec 2016

Air Transport Security 2016

Air Transport Security 2016
AVSEC & Emergency Training se opět stal oficiálním partnerem konference Air Transport Security 2016, která se konala dne 23. listopadu 2016 v Praze. Letošní ročník byl zaměřen na zneužití nástražně výbušných systémů v civilním letectví a s tím související nezbytnost zavedení plošného školení zaměstnanců na letišti s cílem zvýšit povědomí o znacích podezřelého chování. ...

Celý článek

Praha, 25. listopad 2016

ECAC Workshop: Nepředvídatelnost v AVSEC

ECAC Workshop: Nepředvídatelnost v AVSEC
Ve dnech 9. – 10. listopadu 2016 pořádal ECAC (Evropská konference pro civilní letectví) v Paříži workshop zaměřený na nepředvídatelnost v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Mimo jiné účastníci řešili v rámci jednotlivých cvičení možnosti využití doplňkových nepředvídatelných bezpečnostních opatření, cílové osoby i místa, kde by mohly být aplikovány, včetně jejich variability, požadavky na definování „nepředvídatelnosti“ do národních bezpečnostních programů a problematiku provádění kontrolní činnosti stran příslušných orgánů.  ...

Celý článek

Paříž, 15. listopad 2016

On Board Aircraft Security - BAS 2016

On Board Aircraft Security - BAS 2016
AVSEC & Emergency Traning byl oficiálním partnerem Workshopu BAS2016 – On Board Aircraft Security, který se konal pod záštitou slovenského předsednictví v Radě Evropské unie a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky ve dnech 19. – 21. října 2016 v Bratislavě. Workshop byl zaměřený na praktický výcvik posádek letadel pro případ nepřizpůsobivého cestujícího či bomby na palubě letadla. ...

Celý článek

Bratislava, 8. Listopad 2016

Výcvik přežití ve vodě - Slapy 2016

Výcvik přežití ve vodě - Slapy 2016
Dne 26. července 2016 se na Slapech uskutečnil Výcvik přežití ve vodě. Cvičení se zúčastnilo přibližně 90 osob, někteří jako aktivní cvičící, jiní jako přihlížející. Díky spolupráci CATC, VZS, PČR a AMČ se jednalo o interaktivní trénink využití nouzových prostředků (záchranné vesty a čluny) v případě přistání letadla na vodě. ...

Celý článek

Slapy, 26. července 2016

Rozpoznání abnormalit v lidském chování na letištích

Workshop on Behaviour Detection II
V souvislosti s útoky v Paříži a Bruselu dostává školení na rozpoznávání abnormalit v lidském chování čím dál větší váhu při výcviku bezpečnostních pracovníků, a to nejen na mezinárodních letištích. Jaké oblasti by mělo školení obsahovat, a zda by mělo být samostatné či integrované do stávajícího systému bezpečnostního výcviku pracovník na letištích, bylo cílem již druhého mezinárodního workshopu. ...

Celý článek

Praha, 5. května 2016

Air Transport Security 2015

Air Transport Security 2015
Dne 18. listopadu 2015 se uskutečnila v Praze konference Air Transport Security 2015. Odborníci ze všech oblastí civilního letectví diskutovali o podmínkách práce bezpečnostních pracovníků, problematice praktického výcviku palubního personálu, kybernetických hrozbách a bezpilotních prostředcích. Byly představeny moderní technologie využívané k detekční kontrole a výcvikové programy. ...

Celý článek

Praha, 18. listopadu 2015

Behaviour Detection in Aviation Security 2015

Workshop on Behaviour Detection

Analýza a posuzování lidského chování… stále více skloňovaný termín nejen v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Sledování osob, komunikace s nimi, vyhodnocování řeči těla a mikrovýrazů v obličeji, které vám naznačí, že se někdo snaží skrýt své emoce nebo lže… Jaké chování cestujících je ještě normální, a které již vykazuje znaky podezřelého chování? Lze rozpoznat stres z letu samotného od stresu z odhalení plánovaného protiprávního jednání? Kdo by měl vyhodnocovat pohyb a jednání cestujících na letištích? Člověk nebo moderní technologie? ...

Celý článek

Praha, 12. října 2015

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky