Osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality - AVSEC Training

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

COVID-19? Nabízíme řešení v oblasti bezpečnostních školení - KONTAKTUJTE NÁS

ODBORNÉ PŘÍPRAVY
Osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality

E3

Odborná příprava osob
provádějících vnitřní kontrolu kvality
Podrobnosti o přípravě

Objednat
 
 

Podrobnosti o přípravách

E3

Oborná příprava osob

provádějících  vnitřní kontrolu kvality

Tato odborná příprava je určena všem osobám, které budou jmenovány k provádění kontrol zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu daného subjektu, nebo k ověřování známých dodavatelů letištních dodávek a známých dodavatelů palubních zásob.

Jedná se o třídenní školení v celkovém rozsahu 24 hodin, včetně praktického cvičení.

Platnost školení je 2 roky.

Cílem školení je seznámit účastníka s bezpečnostními opatřeními napříč jednotlivými kapitolami nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 a metodami kontrol využitelných v těchto oblastech. Účastník získá přehled o mezinárodní, evropské a národní legislativě, národních bezpečnostních programech a organizaci ochrany civilního letectví. Nezbytnou součástí školení je získání uceleného přehledu o právech a povinnostech osob provádějících vnitřní kontrolu kvality, znalosti hodnocení zjištěných nedostatků a psaní zpráv o provedené kontrolní činnosti.


Obsah:

Příslušné právní předpisy
Mezinárodní úmluvy, evropská legislativa, normy organizací ICAO a ECAC, národní legislativa, dokumenty vydávané Ministerstvem dopravy ČR

Cíle a organizace ochrany civilního letectví
ICAO, ECAC, IATA, Ministerstvo dopravy ČR, Úřad pro civilní letectví, bezpečnostní složky, zajištění bezpečnosti u jednotlivých subjektů

Národní bezpečnostní programy – NBP, NPBV a NPŘK

Kontrola kvality na interní úrovni
Požadavky vyplývající z NPŘK, zákona č. 49/1997 Sb. a nařízení Komise (EU) č. 2015/1998, typy kontrolní činnosti, plány kontrol, příprava, vyhodnocení, zpráva, nápravná opatření, akční plány

Bezpečnostní opatření a postupy vyplývající z jednotlivých kapitol nařízení Komise (EU) č. 2015/1998:

 
 •  Bezpečnost letiště

 •  Vymezené prostory letiště

 •  Bezpečnost letadel

 •  Cestující a kabinová zavazadla

 •  Zapsaná zavazadla

 •  Náklad a pošta

 •  Pošta a materiály leteckého dopravce

 •  Palubní zásoby

 •  Letištní dodávky

 •  Opatření k zajištění bezpečnosti za letu

 •  Nábor a odborná příprava pracovníků

 •  Bezpečnostní vybavení

Objednat
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky