Online formulář - AVSEC Training

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

COVID-19? Nabízíme řešení v oblasti bezpečnostních školení - KONTAKTUJTE NÁS
 

ODBORNÉ PŘÍPRAVY
Online přihlašovací formulář

 
 
 
 
KONTAKT




VÝBĚR ODBORNÉ PŘÍPRAVY

 A1 B14 C11 E3
 A2 B15 C12 F1
 A3 B16 C21 F2
 B2 B17 C22 G1
 B11 C3 D1
 B12 C4 D2
 B13 C5 D3

FAKTURAČNÍ ÚDAJE







OBCHODNÍ PODMÍNKY

Souhlasím
 
 

VŠEOBECNÉ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY


VŠEOBECNÉ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY
1.1 Je nezbytné přečíst, porozumět & souhlasit s podmínkami níže uvedenými. V rámci vyplňování přihlášky k účasti na školení se s těmito podmínkami musíte seznámit a odsouhlasit je. Odesláním přihlášky vyjadřujete s těmito podmínkami souhlas.
1.2 Níže uvedené podmínky jsou podmínkami pro obchodní vztah mezi Vámi jakožto zákazníkem a školitelem Ing. Janou Podolkovou.
1.3 Minimální počet účastníků školení je 3.
1.4 Všichni účastníci školení musí být držiteli platného dokladu o ověření spolehlivosti, dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo platného osvědčení fyzické osoby podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací.
1.5 Požadovaný typ oblečení - „smart casual“.

ÚHRADA ZA POSKYTNUTÍ ODBORNÉ PŘÍPRAVY
2.1 Úhradu za poskytnutí odborné přípravy je na základě vystavené faktury možné provést pouze bankovním převodem na účet č. 670100-2208124984/6210.

STORNO PODMÍNKY
3.1 V případě, že se účastník odhlásí minimálně týden před termínem školení, nepožadujeme žádný storno poplatek.
3.2 V případě, že se účastník odhlásí v době kratší než 7 dní před termínem školení, požadujeme storno poplatek ve výši 100% ceny.
3.3 V případě Vaší neúčasti z důvodu onemocnění (doložením Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti) a z důvodů, jež jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci nebudou storno poplatky účtovány. Školitelem bude nabídnut jiný termín školení.


 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky