AVSEC & Emergency training

Global Threats in Civil Aviation Workshop 2019

Ve dnech 4. – 5. června 2019 organizoval AVSEC & Emergency Training v Praze workshop zaměřený na globální hrozby v civilním letectví. Zúčastnili se ho zástupci z Německa, Lotyšska, Ruské federace, Slovenska a České republiky.

V rámci workshopu byly shrnuty dosavadní typy hrozeb jako jsou únosy a bombové útoky, a zdůrazněna důležitost jak klasického profilingu, tak i využití moderních kamerových systémů k automatické profilaci cestujících.

Účastníci byli seznámeni se současnými hrozbami, mezi které patří vnitřní a kybernetické hrozby. Zmíněny byly také sebevraždy pilotů, které mohou být považovány za jeden z typů vnitřní hrozby. S tím souvisí také psychická odolnost nejen pilotů, ale také ostatních pracovníků v civilním letectví. Na toto téma přednesli své příspěvky odborníci na chování a výcvik v kritických situacích, a psychosociální pomoc lidem nedobrovolně zasažených narkotickými látkami.

Účastníci si mohli v rámci praktické části vyzkoušet některé prvky sebeobrany a byli seznámeni s možnostmi zneužití běžně dostupných látek k výrobě výbušných a zápalných směsí.

Foto: Denisa Podolková

Sdílejte tento článek

Další články

Aktuality

Airbus A320 CEET

Cabin Emergency Evacuation Trainer Na přelomu listopadu a prosince 2019 jsme měli možnost předat své znalosti v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy zástupci lucemburské letecké společnosti, který v

Číst článek »