AVSEC & Emergency training

Workshop on Behaviour Detection

Jednodenní workshop

Analýza a posuzování lidského chování… stále více skloňovaný termín nejen v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Sledování osob, komunikace s nimi, vyhodnocování řeči těla a mikrovýrazů v obličeji, které vám naznačí, že se někdo snaží skrýt své emoce nebo lže… Jaké chování cestujících je ještě normální, a které již vykazuje znaky podezřelého chování? Lze rozpoznat stres z letu samotného od stresu z odhalení plánovaného protiprávního jednání? Kdo by měl vyhodnocovat pohyb a jednání cestujících na letištích? Člověk nebo moderní technologie?

Dne 22. září 2015 se v Praze uskutečnil mezinárodní Workshop on Behaviour Detection. Zástupci sedmi evropských zemí a Jordánska mimo jiné řešili otázky náboru osob, které vyhodnocují lidské chování, tzn. jaké kvalifikační předpoklady by Behaviour Detection Officers měli mít, jaké zkušenosti a praxi by měli doložit…

Účastníci si předávali zkušenosti z tvorby bezpečnostních programů zaměřených na analýzu lidského chování a jejich implementace do stávajícího systému bezpečnostních opatření. Řešeny byly otázky kombinace moderních technologií a lidského faktoru, a současně v jaké fázi odbavení cestujících by měla být analýza chování aplikována.

Foto: Ing. Tomáš Děkan

Sdílejte tento článek

Další články

Aktuality

Airbus A320 CEET

Cabin Emergency Evacuation Trainer Na přelomu listopadu a prosince 2019 jsme měli možnost předat své znalosti v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy zástupci lucemburské letecké společnosti, který v

Číst článek »