AVSEC & Emergency training

ICAO Air Cargo and Mail Security Course

Ve dnech 20. až 24. ledna 2020 se na albánském Úřadu pro civilní letectví uskutečnil kurz ICAO zaměřený na ochranu leteckého nákladu a pošty před protiprávními činy.

Kurz proběhl pod vedením dvou ICAO školitelů, pana Urbana Blaznika (Slovinsko) a Ing. Jany Podolkové (AVSEC & Emergency Training, Česká republika). Kurzu se zúčastnili nejen zástupci státních orgánů (Úřad pro civilní letectví, policie, celní správa a poštovní úřad), ale také pracovníci mezinárodního letiště Matky Terezy v Tiraně.

V rámci pětidenního školení byli seznámeni jak s legislativními požadavky, tak i s bezpečnostními kontrolami souvisejícími s leteckým nákladem a poštou. Byly představeny jednotlivé subjekty v dodavatelském řetězci a požadavky na jejich schvalování. Při návštěvě cargo terminálu na letišti v Tiraně měli účastníci školení možnost ověřit své znalosti v praxi. Nedílnou součástí kurzu bylo také provádění kontrolní monitorovací činnosti.

Foto: Jana Podolková

Sdílejte tento článek

Další články

Aktuality

Airbus A320 CEET

Cabin Emergency Evacuation Trainer Na přelomu listopadu a prosince 2019 jsme měli možnost předat své znalosti v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy zástupci lucemburské letecké společnosti, který v

Číst článek »