AVSEC & Emergency training

Airbus A320 CEET

Cabin Emergency Evacuation Trainer

Na přelomu listopadu a prosince 2019 jsme měli možnost předat své znalosti v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy zástupci lucemburské letecké společnosti, který v Praze absolvoval odbornou přípravu pro bezpečnostní manažery, osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality a školitele pod vedením Ing. Jany Podolkové.

Právě při těchto školeních je velmi důležitá praktická část, pro kterou jsme využili možnosti pronájmu cvičného trupu letadla Airbus A320 ve výcvikovém středisku společnosti Czech Aviation Training Centre (CATC).

V rámci hodinové návštěvy jsme tak měli možnost prakticky si vyzkoušet ukrývání zakázaných předmětů na palubě letadla, ale také postupy posádky letadla pro případ nepřizpůsobivého cestujícího, únosce na palubě letadla, komunikaci a kontrolu dokumentace.

Praktická část provedená v autentických prostorách letadla byla pro budoucího auditora a školitele velkým přínosem.

Foto: Jana Podolková

Sdílejte tento článek

Další články