AVSEC & Emergency training

ICAO kurz pro AVSEC školitele

Certifikační kurz

V týdnu od 12. do 16. prosince 2016 se konal ve výcvikovém středisku ICAO v Doncasteru (Velká Británie) certifikační kurz ICAO školitelů pro oblast ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Účastníky kurzu byly vybraní školitelé z Irska, Velké Británie, Nigérie a Slovinska. Českou republiku reprezentovala Ing. Jana Podolková, AVSEC & Emergency Training.

Po absolvování první části kurzu, který probíhal formou e-learningu, museli účastníci v jeho druhé části prokázat znalosti přílohy 17 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, ICAO Doc. 8973 a školících materiálů ICAO, znalosti v oblasti organizace a přípravy školení, prezentační dovednosti, vedení diskuse a dalších. Všech devět účastníků kurzu úspěšně zvládlo veškeré testy a zkoušky, stali se ICAO certifikovanými školiteli, jejíž jménem budou školení v oblasti AVSEC poskytovat.

Foto: Jana Podolková a ICAO ASTC Doncaster

Sdílejte tento článek

Další články

Aktuality

Airbus A320 CEET

Cabin Emergency Evacuation Trainer Na přelomu listopadu a prosince 2019 jsme měli možnost předat své znalosti v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy zástupci lucemburské letecké společnosti, který v

Číst článek »