AVSEC & Emergency training

ECAC Workshop: Nepředvídatelnost v Aviation Security

Dvoudenní mezinárodní workshop

Ve dnech 9. – 10. listopadu 2016 pořádal ECAC (Evropská konference pro civilní letectví) v Paříži workshop zaměřený na nepředvídatelnost v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Mimo jiné účastníci řešili v rámci jednotlivých cvičení možnosti využití doplňkových nepředvídatelných bezpečnostních opatření, cílové osoby i místa, kde by mohly být aplikovány, včetně jejich variability, požadavky na definování „nepředvídatelnosti“ do národních bezpečnostních programů a problematiku provádění kontrolní činnosti stran příslušných orgánů. Workshop vedl pan Florin Hungerbühler z Federal Office of Civil Aviation (FOCA), Švýcarsko.

Foto: Jana Podolková a ECAC Secretariat

Sdílejte tento článek

Další články

Aktuality

Airbus A320 CEET

Cabin Emergency Evacuation Trainer Na přelomu listopadu a prosince 2019 jsme měli možnost předat své znalosti v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy zástupci lucemburské letecké společnosti, který v

Číst článek »