AVSEC & Emergency training

Workshop pro AVSEC školitele 2017

Dvoudenní workshop

Ve dnech 26. – 27. září 2017 se uskutečnil v Praze Workshop pro školitele ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Zúčastnili se ho zástupci z Německa, Itálie, Polska, Bosny a Hercegoviny, Lotyšska, Slovenska a České republiky. V průběhu workshopu byla řešena problematika uznávání bezpečnostních školení a kvalifikace školitelů napříč Evropskou unií. Důraz byl kladen především na rozlišný přístup v poskytování těchto odborných příprav, využívání e-learningu a problematiku ověřování certifikátů.

Hostem workshopu byl pan Alex Kunz z CASRA (Švýcarsko), který představil moduly pro počítačový výcvik bezpečnostních pracovníků obsluhujících RTG/EDS zařízení a další možnosti využití e-learningu. Druhým hostem workshopu byl pan Steve Williams z DSA Detection, který upozornil na problematiku automatického označování exploziv na RTG/EDS zařízení, a dále představil pomůcky – napodobeniny nástražně výbušných systémů pro výcvik bezpečnostních pracovníků.

Foto: Daniel Wróbel, Denisa Podolková

Sdílejte tento článek

Další články

Aktuality

Airbus A320 CEET

Cabin Emergency Evacuation Trainer Na přelomu listopadu a prosince 2019 jsme měli možnost předat své znalosti v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy zástupci lucemburské letecké společnosti, který v

Číst článek »