AVSEC & Emergency training

Bioterorismus: Nová hrozba v civilním letectví?

Global Threats in Civil Aviation Workshop 2019

Může být bioterorismus (za použití přírodních látek např. cukru) a agroterorismus (za použití zemědělských produktů např. hnojiva) skutečně novou hrozbou v oblasti civilního letectví?

V rámci workshopu zaměřeného na globální hrozby v civilním letectví, který se konal ve dnech 4. – 5. června 2019 se v Praze, představil pan Karel Lehmert možnosti zneužití běžně dostupných látek k výrobě výbušných a zápalných směsí.

Účastníci workshopu měli možnost se v průběhu praktické části sami přesvědčit o tom, jak snadné je připravit výbušné a zápalné směsi, které by mohly být využity nejen pro zastrašení posádky a cestujících na palubě letadla k vynucení si změny cílové destinace letu či splnění jiných požadavků. V případě využití většího množství těchto látek by mohlo dojít i k poškození letadla samotného a katastrofálním následkům.

Účastníci workshopu se shodli na nezbytnosti zahrnutí tohoto tématu do bezpečnostních školení pro pracovníky provádějící detekční kontroly cestujících a jejich zavazadel s cílem zabránění vnesení většího množství nebezpečné kombinace látek na paluby letadel.

Foto: Denisa Podolková

Sdílejte tento článek

Další články

Aktuality

Airbus A320 CEET

Cabin Emergency Evacuation Trainer Na přelomu listopadu a prosince 2019 jsme měli možnost předat své znalosti v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy zástupci lucemburské letecké společnosti, který v

Číst článek »