Bioterorismus: Nová hrozba v civilním letectví? - AVSEC Training

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Novinky > články
COVID-19? Nabízíme řešení v oblasti bezpečnostních školení - KONTAKTUJTE NÁS
 

Bioterorismus: Nová hrozba v civilním letectví?
Global Threats in Civil Aviation Workshop 2019

V rámci workshopu zaměřeného na globální hrozby v civilním letectví, který se konal ve dnech 4. – 5. června 2019 se v Praze, představil pan Karel Lehmert možnosti zneužití běžně dostupných látek k výrobě výbušných a zápalných směsí.

Může být bioterorismus (za použití přírodních látek např. cukru) a agroterorismus (za použití zemědělských produktů např. hnojiva) skutečně novou hrozbou v oblasti civilního letectví? Účastníci workshopu měli možnost se v průběhu praktické části sami přesvědčit o tom, jak snadné je připravit výbušné a zápalné směsi, které by mohly být využity nejen pro zastrašení posádky a cestujících na palubě letadla k vynucení si změny cílové destinace letu či splnění jiných požadavků. V případě využití většího množství těchto látek by mohlo dojít i k poškození letadla samotného a katastrofálním následkům.

Účastníci workshopu se shodli na nezbytnosti zahrnutí tohoto tématu do bezpečnostních školení pro pracovníky provádějící detekční kontroly cestujících a jejich zavazadel s cílem zabránění vnesení většího množství nebezpečné kombinace látek na paluby letadel.

Související články
Global Threats in Civil Aviation Workshop 2019
Julienne Bušić: Únos letu TWA 355
Sebeobrana a sebeovládání v krizových situacích

Text: Ing. Jana Podolková, 6. června 2019
Foto: Bc. Denisa Podolková, Global Threats in Civil Aviation Workshop, Praha, 5. června 2019 

FOTOGALERIE

 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky