AVSEC & Emergency training

Vibra 2018 – Modern Psychophysiology

Modern Psychophysiology, The VibraImage Technology

První vědeckou konferenci zabývající se technologií VibraImage, která se konala 28. – 29. června 2018, pořádala společnost ELSYS Corp. v Petrohradě (Ruská Federace). První den se konala konference v ruském jazyce, druhý den v angličtině. Této části se zúčastnili i zástupci Japonska, Číny a Jižní Koreji.

Cílem konference bylo seznámit účastníky se systémem napojeným na kamerová zařízení uzpůsobeným pro rozpoznání chování jednotlivých osob na nich zachycených. Tento způsob kontroly byl vyzkoušen na několika letištích, kde díky němu odhalili protiprávní jednání (pašování drog, pašování peněz atd.).

Systém je založen na grafickém zobrazení chování osoby okolo jeho obličeje. Toto je znázorněno barvami (zelená = klidný x červená = znepokojený). Současně byl představen software, který si mohou jednotlivci/firmy nainstalovat do svých telefonů, a následně si mohou nechat zaslat výsledky za poplatek na svou e-mailovou adresu. Tento systém chtějí také zavést do automobilů a kamerových systémů na ulicích.  Např. monitorováním řidičů by bylo možno snížit počet dopravních nehod. Systém zatím funguje pouze jako zkušební na několika letištích, nádražích a veřejných halách.

Foto: Denisa Podolková

Sdílejte tento článek

Další články

Aktuality

Airbus A320 CEET

Cabin Emergency Evacuation Trainer Na přelomu listopadu a prosince 2019 jsme měli možnost předat své znalosti v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy zástupci lucemburské letecké společnosti, který v

Číst článek »